Stoppa barnäktenskap!

Vi arbetar för att inga barn ska behöva gifta sig

Det spelar ingen roll om ett äktenskap är inofficiellt eller officiellt – är en eller båda som gifter sig under 18 år är det alltid ett barnäktenskap. Eftersom många giftermål är inofficiella utan att registreras är det svårt att veta exakt hur många barnäktenskap det finns runt om i världen, men enligt UNICEF visar den senaste statistiken att 650 miljoner kvinnor i världen har ingått äktenskap som barn. Barnfonden kämpar för flickors rättigheter där barnäktenskap aldrig ska stå i vägen för utbildning och en självständig framtid.

Barnäktenskap finns över hela världen

Varje år gifter sig 12 miljoner flickor under 18 år. Barnäktenskap förekommer i länder över hela världen, bland olika kulturer, religioner och etniciteter. Det förekommer i områden där vi arbetar och en av våra kärnfrågor handlar om att stärka flickor och därigenom förhindra barnäktenskap. Martina Hibell, generalsekreterare på Barnfonden, förklarar varför barnäktenskap är en helhetsfråga:

– Det händer att flickor lovas bort redan innan de är födda och vi ser att det finns djupt rotade traditioner bakom varje barnäktenskap. Vi behöver arbeta med helheten för att förändra beteenden och därför fokuserar vi på tjejers rätt till utbildning samtidigt som vi bekämpar fattigdom och stärker skyddsnäten som finns runtomkring flickorna.

Varje skolår minskar risken att bli bortgift

För varje år en flicka går i skolan ökar hennes chanser att leva ett självständigt liv. Och kedjan går längre än så. Även hennes framtida barn påverkas av hur många år hon har gått i skolan. Flickor som går i skolan har större möjlighet att påverka sina liv, sin inkomst och sin hälsa. Utbildning är vägen ut ur fattigdom.

Skola framför giftermål

Många föräldrar har inte råd att låta sina barn gå i skolan. Flickor ses ofta som en ekonomisk börda och att gifta bort sin dotter upplevs många gånger som den enda möjliga utvägen. Barnfonden stödjer familjer för att de i sin tur ska kunna skaffa sig inkomster och en försörjning. Vi ser hur det ger ringar på vattnet både för barnens situation och för den hållbara utvecklingen i stort. När familjer kan klara sin försörjning minskar barnäktenskapen.

Tjejer förändrar attityder

I våra programområden arbetar vi med att stödja tjejklubbar. Här är det tjejerna som driver utvecklingen och anordnar aktiviteter. De använder bland annat teater som ett sätt att sprida kunskap om problem och utmaningar de möter dagligen. Många tjejer vi pratat med i våra projekt berättar att deras självkänsla stärkts genom engagemanget i klubbarna. Nu vet de mer om lagarna som stärker deras rättigheter och de stöttar varandra för att få alla tjejer till skolan. De har lättare för att agera när de ser att deras egna eller kompisars rättigheter kränks.

När traditionella sedvänjor, som till exempel barnäktenskap, ses som en norm är risken stor att samma syn förs över till nästa generation och nästa och nästa. Det här mönstret vill vi bryta och tjejklubbar är en del i vårt arbete få stopp på att barn tvingas gifta sig.