Skola istället för barnäktenskap

Rebecca, 12 år.

– Några av mina vänner är gifta och har till och med barn nu. Din man skriker åt dig att göra dina sysslor och du vill bara gå ut och leka, säger Rebecca, 12 år gammal. Rebecca bor på landsbygden i Kenya. För två månader sedan, när Rebecca fick veta att hennes egen farbror hade ordnat så att hon skulle gifta sig med en 60-årig man från en grannby, blev hon livrädd.

– Jag kände inte mannen, säger hon om den tilltänkta brudgummen, men jag visste att det var fel, och jag var rädd.

Denna skadliga sedvänja påverkade inte bara några av Rebeccas vänner, även hennes två äldre systrar gifte sig unga, vid 11 och 12 års ålder. Men Rebeccas mamma hade sett de skadliga effekterna av tidigt äktenskap på de två äldsta döttrarna och visste att hon behövde ta en annan väg med sin yngsta.

– Min mamma sa, ”Jag gör inte det här igen”. Hon smög i väg mig till den här skolan och jag har inte varit hemma sedan dess, säger Rebecca, som nu bor i skolans sovsal och går på skolans barnrättsklubb varje vecka.
Skolan hon går på nu ligger i Samburu County, en bit norr om de centrala delarna av Kenya. Skolan får stort stöd av vår lokala samarbetsorganisation och runt 80 procent av barnen på skolan deltar i fadderverksamheten och har en fadder.

Genom stödet från vår samarbetsorganisation har man kunnat installera vattentankar och handtvättstationer, en skolträdgård och förbättrade sovsalar för de elever som bor på skolan under veckorna. Man har även startat en barnrättsklubb där eleverna får lära sig mer om och diskutera vilka rättigheter de har och hur de kan arbeta för att upprätthålla dessa rättigheter i praktiken. I klubben pratar man även livskunskap och annat som gör barnen och ungdomarna bättre rustade för sitt kommande liv.

Glad och lättad över att vara långt borta från situationen är Rebecca nu fri att koncentrera sig på sin utbildning.

– Till och med när jag var hemma, säger hon, var jag tvungen att ta hand om korna. Jag kunde inte gå till skolan varje dag. Här kan jag koncentrera mig och lära mig. Jag förstår att jag har rättigheter och om min farbror försöker igen kommer jag att anmäla honom.

När hon är klar med sin utbildning vill Rebecca bli lärare.

– Jag ser upp till min lärare eftersom hon ger mig kunskap. Jag vill göra samma sak en dag, säger hon.

I detta lantliga, traditionella samhälle i Samburu County riskerar många flickor att giftas bort innan de slutför sin utbildning. Pojkar frestas eller tvingas i stället ge upp sin skolgång för att valla djur, arbeta som daglönare eller till och med ägna sig åt mer ljusskygg verksamhet som boskapsplundring.

Genom att renovera sovsalarna och utrusta dem med sängar, madrasser, filtar och myggnät, samt göra skolan mer barnvänlig, erbjuds eleverna en fristad och ett alternativ till att hoppa av skolan. Genom barnrättsklubben får eleverna lära sig mer om de risker de står inför, sina rättigheter och vad de ska göra om dessa rättigheter kränks. Riskerna är i högsta grad verkliga. Fem månader in på 2023 kände man redan till nio fall av försök till tidiga äktenskap för flickor som går här.

Två andra elever som i dag går på skolan, men som med lite otur kunde hamnat någon annanstans, är Namelok och Ljenisa, båda 14 år. Namelok har alldeles nyligen börjat på skolan. De senaste fyra åren har hon arbetat som boskapsherde för sin familjs boskap ett par mil bort. Innan dess gick hon i förskola och grundskola i sin hemby. Tidigare i år bestämde Nameloks pappa att hon skulle gifta sig. Hennes mamma såg vart det skulle leda och valde att ta henne till den här skolan i stället.

– Jag har sett många människor blomstra på grund av sin utbildning, säger Namelok.

Nu bor hon på skolan under veckorna och är fri att koncentrera sig på sin framtid.

Namelok, 14 år.

Även Ljenisa är relativt ny på den ChildFund-stödda skolan i Samburu County. De sex första skolåren gick han i skolan där han växte upp, men hans föräldrar hade inte råd att låta honom fortsätta. I tre år skötte han i stället familjens kor, kameler och getter. En av ledarna i byn såg att Ljenisa hade stor potential och att han borde gå i skolan, inte vara boskapsskötare.

Genom kontakt med en annan organisation lyckades han ordna ett stipendium för Ljenisa. Nu går Ljenisa i skolan här varje dag och är inackorderad i sovsalarna på natten.

– Om det inte vore för sovsalen skulle jag bara vara hemma och ta hand om djuren, säger Ljenisa. På byskolan skulle vi bara gå i tre timmar och komma hem. Här studerar vi hela dagarna och behöver inte oroa oss för det som händer hemma.

Ljenisa, 14 år.

Rebeccas, Nameloks och Ljenisas historier är tyvärr inga ovanliga historier. Många barn som lever i utsatta områden tvingas sluta skolan i förtid. För att familjen inte har råd att låta dem fortsätta skolan. För att de behöver bidra till familjens försörjning. För att det är mer ekonomiskt fördelaktigt att gifta bort sin dotter. Eller för att en äldre generation inte ser värdet av utbildning.

Långt ifrån alla får en andra chans. Men vårt arbete – som vi kan genomföra tack vare alla våra givare – ger fler barn möjlighet att fortsätta och gå klart skolan.

Läs mer

Så här arbetar vi mot barnäktenskap

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 32 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.