Barnfondens konferens om barnrätt och klimat

Klimatfrågan är en fråga om barns rättigheter

2021 fyllde Barnfonden 30 år och det firade vi bland annat med en barnrättskonferens där vi lyfte vår hjärtefråga – alla barns rätt till trygghet i ett föränderligt klimat. Konferensen arrangerades den 1 december och gick att följa både på plats på Studio i Malmö samt digitalt. Du kan se konferensen i dess helhet nedan.

Läs vår sammanfattning av konferensen, Barnfonden’s 30th Anniversary Conference: 2021 – The Climate Crisis is a Child Rights Crisis!

Barnrättsperspektivet saknas

Vi ser att barnrättsperspektivet är relativt frånvarande när klimatfrågan debatteras och det anser vi är ett stort problem. Inte minst för att barn är de som drabbas – och kommer att drabbas – allra hårdast av klimatförändringarnas konsekvenser.

Det blev en spännande, intressant och lärorik dag där talarna – bland andra en klimatexpert från SMHI, personal och barn från våra programländer, samt Sydsvenskans chefredaktör – berörde frågan från olika perspektiv. Läs mer om deltagande talare via länk nedan.

Program

8.30 – 9.00

Klimatet är en barnrättsfråga – och ska behandlas som en sådan!

Inledningsföreläsning med Martina Hibell, Generalsekreterare på Barnfonden, om dagens tema och varför vi måste prata mer om varför barns röster och perspektiv måste in i klimatdebatten.

9.00 – 10.00

Klimatfenomen och barns rättigheter

En dagsaktuell sammanfattning kring fem olika klimatområden tillsammans med:

– Extremväder, torka och värme: Erik Kjellström, klimatprofessor, SMHI
– Vatten: Thomas Rebermark, Head of Corporate Partnerships, WaterAid
– Insekter: Rickard Ignell, professor i kemisk ekologi, SLU

 

10.00 – 10.20

Paus

10.20 – 11.20

A Global Perspective

Four country directors from Barnfonden´s program countries will give us insights on the current situation in their countries, and what effects they see of climate change. We will also hear children from the countries tell us how the climate affects their daily life. Please note! This part will be in English.

– Cambodia: Prashant Verma, Country Director ChildFund Cambodia
– India: Neelam Makhijani, Country Director ChildFund India
– Ethiopia: 
Lilly Omondi, Country Director ChildFund Ethiopia
– Kenya: 
Alice Anukur, Country Director ChildFund Kenya

Martina Hibell will also join the conversation to talk about how Barnfonden is working to address the effects of climate change and to build resilience for the future.

This part is moderated by Lovisa Demirci, Communications Manager, Barnfonden.

11.20 – 11.35

Mediepanel om varför barnperspektivet inte syns mer i mediernas klimatbevakning?

Anna Careborg, Svenska Dagbladet
Jonas Kanje, Sydsvenskan
Caroline Englund, Nya Wermlandstidningen

Samtalet leds av Anders Mildner, innehålls- och kommunikationsansvarig på Altitude Meetings

11.35 – 11.55

Från Bla Bla Bla till Respekt

­– så räddar klimat- och barnperspektiv vuxenvärlden från evig skuld och skam

Hållbarhetsexperten Mattias Goldmann inspirerar genom att fokusera på möjligheter och ger oss nya infallsvinklar på klimatfrågan.

11.55 – 12.00

Avslutande kommentar från Barnfondens generalsekreterare, Martina Hibell