Psykosocialt stöd till barn och unga i Ukraina

Kriget i Ukraina har orsakat extremt lidande för miljontals människor. Barn och unga är en särskilt sårbar grupp, där många upplevt svåra trauman och allvarlig stress. De löper också högre risk att utsättas för övergrepp och exploatering, inte minst under själva flykten.

Barnfonden kommer under ett års tid, tillsammans med vår partnerorganisation WeWorld, att genomföra ett projekt i Reni- och Ismaildistrikten i Odessaregionen, Ukraina, och ett i Chisinaudistriktet, Moldavien. Moldavien är ett av de länder som tagit emot flest ukrainska flyktingar, i skrivande stund upp emot 600 000. Många har fortsatt flykten till andra grannländer, men nästan 100 000 är fortfarande kvar i Moldavien, framför allt kvinnor, barn och äldre.

Målet med projektet är att erbjuda barn, unga och deras vårdnadshavare psykosocialt stöd, samt se till att barn och ungdomar som befinner sig på flykt och därför missar skolan får tillgång till utbildning.

Några exempel på aktiviteter

  • Gruppterapi, individuell terapi och föreläsningar om hur man kan hantera bland annat stress och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom), tillsammans med utbildade psykologer och pedagoger.
  • Etablering av digitala träningscenter så att barn på flykt kan delta i utbildning online.
  • Olika typer av fritidsaktiviteter, till exempel musik och målning, för barnen, ungdomarna och deras vårdnadshavare.

Kort om projektet

  • Projektet startar sommaren 2023 och pågår i ett år.
  • Det genomförs tillsammans med vår partnerorganisation WeWorld och en lokal organisation i Odessa samt med ekonomiskt stöd från Radiohjälpen.
  • Målsättningen är att nå totalt 2600 personer, varav 1320 barn och unga, och 1280 vuxna.