Ge ett stöd till Barnfondens akutinsatser

Barnfonden tillsammans med samarbetspartners inom ChildFund Alliance har under åren gjort flera akutinsatser i katastrofdrabbade områden. Skänk en gåva så att vi hjälpa utsatta barn när nästa katastrof inträffar.