Akutinsats i Ukraina

Barnfonden och ChildFund Alliance gör just nu en akutinsats i krigets Ukraina. Det är en mycket kaotisk situation i stora delar av landet och många miljoner är på flykt. Kriget är en djupt traumatisk upplevelse, inte minst för barnen. Stöd vårt arbete genom att skänka en gåva till våra akutinsatser eller genom att bli månadsgivare. Som månadsgivare bidrar du till akutinsatsen i Ukraina men också till att vi kan göra akutinsatser i andra delar av världen när det behövs.

Vad vi gör på plats

Akutinsatsen handlar bland annat om att bistå vid evakueringar samt se till att barn och familjer får tillgång till mat, vatten, medicin, hygienartiklar och andra förnödenheter. Samt inte minst – att ge barnen olika typer av psykosocialt stöd för att stärka deras känsla av trygghet och motverka traumatisering både på kort och lång sikt. Hittills har vi kunnat ge stöd till tusentals barn och familjer i både östra, södra och västra Ukraina.

Exempel på gjorda insatser

 • Mat till barn som bor på barnhem i Lviv och Ivano-Frankivsk, samt barnmat och blöjor till små barn i Mykolaïv i södra Ukraina.
 • Finansiering av fordon och drivmedel som används för förflyttning och evakuering av civila i Kiev.
 • Inköp och distribution av mat och medicin till uppemot 1 000 barn i Lysychansk i östra Ukraina, inklusive till barn på barnsjukhus.
 • Psykosocialt stödprogram för barn i Ivano-Frankivsk.
 • Inköp av mat och hygienartiklar till cirka 1 00 barn i Vyshhorod.
 • Etablering av barnskyddsnätverk i Severodonetsk-distriktet i östra Ukraina och varm mat till barn som sökt skydd undan granater i skolbyggnaders källarlokaler.
 • Hjälp med att evakuera en stor barngrupp från ett tåg som blev beskjutet i närheten av Lysychansk.
 • Etablering av kontakt med 38 familjer i Kiev som har barn med funktionsnedsättning för att se till att familjerna har tillgång till basala förnödenheter.
 • Säkerställande av tillgång till grundläggande förnödenheter i i två interna flyktingläger i Lutsk.
 • Inköp och distribution av mat till cirka 200 barn, flera av dem tillhörande barnhem, i Ivano-Frankivsk och Vorokhta.
 • Bidragit till att förbereda för evakuering av barn från barnhem och internatskolor i Lviv till landsbygden eller till grannländer.
 • Skola online för tusentals barn med hjälp av cirka 200 lärare, både för kunskapsinhämtning och för att få barnen att fokusera på annat än det pågående kriget i Ukraina.
 • På barnsjukhuset i Lutsk har de flesta barn och personal evakuerats till Polen. ChildFund Tyskland arbetar med cancersjuka barn på detta sjukhus sedan många år tillbaka och fortsätter att ge stöd till de fåtal barn och familjer som inte kunnat lämna sjukhusets onkologi-avdelning.

Flexibilitet och försämrat säkerhetsläge

På grund av det oerhört instabila läget så är det svårt för personal och volontärer i partnerorganisationer på plats att planera för mer än några dagar framåt. Insatserna kräver stor flexibilitet och lyhördhet för var de kan göra störst nytta varje dag. I de mer utsatta delarna av landet har det dessutom blivit allt farligare att arbeta. Hjälporganisationer hotas explicit av de ryska styrkorna och måste i vissa områden verka utan att synas.