Svält hotar i Östafrika

Stöd Barnfondens akutinsats!

Östafrika – Etiopien, Kenya, Somalia – har drabbats av den värsta torkan på över fyra decennier. Det har regnat ytterst lite de senaste åren och nu saknar allt fler familjer mat för dagen, rent vatten, inkomster och trygghet. Över fyra miljoner barn kan inte äta sig mätta, 1 miljon gravida och nyblivna mödrar är undernärda. 9 miljoner boskap – inkomster och näring för många människor – har dött i värmen.

Det är en katastrofal situation och prognoserna säger att det kommer bli värre.

Barnfonden och ChildFund Alliance har arbetat i Kenya och Etiopien i många år och har en omfattande verksamhet i dessa länder. Vårt långsiktiga arbete för att ge barn en bättre framtid kombineras nu med insatser av mer akut karaktär. Vi ser till att barn och familjer får näring, rent vatten och trygghet.  Vi ser till att barn överlever i en av vår tids stora klimatkatastrofer.

Vi behöver ditt stöd. Skänk en akutgåva idag!

Gåva via plusgiro: 90 13 02 – 0 ”Torka”

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 11 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.