Stöd Barnfondens akutinsatser

Du bidrar till att rädda liv

Skänk en gåva till Barnfondens akutinsatser. Ditt stöd bidrar till att rädda liv.

Via formuläret nedan ger du en gåva via betalkort eller swish. Du kan även sätta in en gåva via plusgiro 90 13 02 – 0. Märk gåvan ”Akutinsatser”.