För en värld utan barnarbete – Årets tema för Musikhjälpen presenterat

Temat för Sveriges Radios insamling Musikhjälpen 2021 är För en värld utan barnarbete.  Syftet är att lyfta den utsatthet som 160 miljoner barn i världen befinner sig på grund av att de tvingas arbeta och att samla in pengar så att svenska civilsamhällesorganisationer kan göra fler insatser för att minska förekomsten av barnarbete.

Musikhjälpen beskriver det så här:

Alla barn har rätt till en trygg barndom. Trots det tvingas just nu 160 miljoner barn i världen till barnarbete. De sliter på stekheta åkrar, utsätts för gifter i osäkra fabriker, kryper i trånga gruvgångar och städar bakom stängda dörrar där ingen ser vad som händer.

Vi på Barnfonden tycker det är jättebra att Musikhjälpen väljer att lyfta detta oerhört angelägna ämne. En stor del av vårt arbete handlar om att få fler barn att börja, stanna kvar och gå klart skolan och på så sätt undvika att hamna i barnarbete och annan typ av utsatthet.

Musikhjälpen 2021 sänds 13 – 19 december från Gamla Torget i Norrköping.

Läs mer om årets tema på Musikhjälpens hemsida.

Läs mer

Barnfondens nyligen startade projekt mot barnarbete i Dugda i Etiopien

Från Musikhjälpen 2019 fick Barnfonden ett stöd på 3,9 miljoner för att förbättra situationen för barn i världens största flyktingläger, Cox’s Bazar i Bangladesh. Läs mer om vår insats. 

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.