NYHETER OCH AKTUELLT

”Klimatförändringarna påverkar oss och vi svarar inte med tillräckligt effektfulla åtgärder.”

Tillsammans med Barnfondens lokala partners har vi bjudit in 91 barn och ungdomar från Kambodja, Bolivia, Etiopien och Indonesien för att ge input till FN:s barnrättskommitté och dess arbete med att skydda barns rättigheter i en värld med klimatförändringar. Slutprodukten ska vägleda myndigheter i deras arbete med barns rättigheter kopplat till klimat- och miljökrisen och…

Stöd akutinsatsen i Syrien

Den här akutinsamlingen är avslutad. Skänk gärna en gåva till vår allmänna insamling till pågående och kommande akutinsatser. Över 52 000 människor har hittills bekräftats döda efter jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien den 6 februari. Dödstalet förväntas stiga ytterligare framöver. Vår systerorganisation inom ChildFund Alliance, WeWorld, är på plats i Syrien sedan 2011 och…