Stöd akutinsatsen i Syrien

Den här akutinsamlingen är avslutad. Skänk gärna en gåva till vår allmänna insamling till pågående och kommande akutinsatser.

Över 52 000 människor har hittills bekräftats döda efter jordbävningen som drabbade Turkiet och Syrien den 6 februari. Dödstalet förväntas stiga ytterligare framöver.

Vår systerorganisation inom ChildFund Alliance, WeWorld, är på plats i Syrien sedan 2011 och gör nu en akutinsats för att hjälpa de drabbade.

Nordvästra Syrien, där WeWorld arbetar, och som nu drabbats hårt av jordbävningen, är en region där 4,1 miljoner människor sedan tidigare är beroende av humanitärt bistånd. WeWorld gör bland annat en insats mot ett utbrott av kolera som pågår i området. Majoriteten av de behövande är kvinnor och barn.

Vi gör allt vi kan för att skydda och hjälpa de mest utsatta. Det handlar om att se till att barn och familjer får rent vatten, filtar, madrasser, näring och trygghet trots katastrofen.

Situationen är akut och vi behöver ditt stöd!