”Klimatförändringarna påverkar oss och vi svarar inte med tillräckligt effektfulla åtgärder.”

Tillsammans med Barnfondens lokala partners har vi bjudit in 91 barn och ungdomar från Kambodja, Bolivia, Etiopien och Indonesien för att ge input till FN:s barnrättskommitté och dess arbete med att skydda barns rättigheter i en värld med klimatförändringar.

Slutprodukten ska vägleda myndigheter i deras arbete med barns rättigheter kopplat till klimat- och miljökrisen och ge rekommendationer på vad regeringar bör göra för att upprätthålla dessa rättigheter.

Arbetet gav möjlighet för barnen och ungdomarna som deltog att lära sig mer om sina rättigheter och om myndigheters och vuxnas ansvar för att upprätthålla dessa rättigheter då de påverkas av och kommer att påverkas av miljökrisen.

Barn vill ha mer information, ökat deltagande, bättre medierapportering och mer kunskapsutbyte

Alla barn och ungdomar som deltog ansåg att det var viktigt för vuxna och regeringar att lyssna på dem och skydda deras framtid. De var också eniga om att de ville ha:

  • Mer information om klimat- och miljö, och om hur det påverkar deras rättigheter.
  • Meningsfullt deltagande där deras röster hörs och tas på allvar.
  • Verktyg för att utbilda sina vänner och familj.
  • En mer ansvarsfull media och ett slut på desinformation.
  • Kunskapsutbyte med barn från andra delar av världen och hur de engagerar sig i frågor som rör barns rättigheter och klimat.

Det finns ett stort intresse och en vilja till att engagera sig i frågor om klimatförändringar och miljö bland barn och unga. Klimatkrisen påverkar deras rätt till överlevnad, trygghet och utveckling, och vuxna och makthavare måste lyssna på dem.

Några citat från rapporten:

”Klimatförändringarna påverkar oss och vi svarar inte med tillräckligt effektfulla åtgärder.” – 16-årig pojke från Bolivia

”Förstör inte denna vackra värld – tänk på den framtida generationen.” – 14-årig pojke från Etiopien

”Det vi barn vill att ni vuxna ska göra är att: skydda vårt klimat; hantera avfall ordentligt… och hör oss. Lyssna på våra röster!” – 12-årig tjej från Etiopien

Läs mer

Läs hela rapporten