Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen hunger
Hälsa och välbefinnande
Rent vatten och sanitet
Fredliga och inkluderande samhällen

För barnen i Ukraina

Behoven i Ukraina är enorma på grund av det pågående kriget.  Barnfonden och ChildFund gör en akutinsats med fokus på barnen som just nu befinner sig i en mycket traumatisk situation.  Vi bidrar med akutstöd i form av hjälp vid evakueringar, mat, vatten, mediciner och inte minst – psykosocialt stöd till barnen.

Pris:
 kr