Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Hälsa och välbefinnande
God utbildning för alla
Jämställdhet

Sport och lek

Lek och fysisk aktivitet är bra och viktigt för både kropp och sinne. Barn utvecklar sin kreativitet, stärker sitt självförtroende och sin förmåga att samarbeta genom lek och idrott. För barnen är leken ett sätt att ta sig an världen. De lär sig också att bli en del av ett sammanhang och bli varse sitt eget värde.

Pris:
 kr