Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Hälsa och välbefinnande

Hälsopaket

Inget barn ska lämnas utan vård. Många barn överlever inte sin femårsdag på grund av sjukdomar såsom malaria och diarré. För att minska de dödligaste sjukdomarna krävs det att man arbetar med förbyggande vård och skapar möjlighet att gå på regelbundna hälsokontroller. Detta förutsätter utbildning, vaccinationer och rätt kost.

Pris:
 kr