Förhindra undernäring

NY GÅVA 2018. Barn under fem år är de som drabbas hårdast av undernäring. Det är ett livshotande tillstånd som påverkar hjärnans utveckling och barnets framtid. Var med och förhindra det. Genom tillväxtkontroller fångar vi upp barn som är i riskzonen. Undernäring syns inte alltid på utsidan och just därför är dessa kontroller så viktiga. Vi arbetar också med att utbilda föräldrar hur de kan påverka sin familjs hälsa – alltid utifrån deras förutsättningar. För de barn som redan har drabbats av undernäring ger vi näringstillskott.

Pris:
 kr