Förhindra undernäring

Barn under fem år drabbas hårdast av undernäring. Det är ett livshotande tillstånd som kan påverka hjärnas utveckling. Små barn är särskilt sårbara. Gåvan bidrar till vårt arbete med tillväxtkontroller där barn i riskzonen fångas upp. Vi arbetar också för att förhindra undernäring genom att utbilda föräldrar i hur de kan påverka sin familjs hälsa – alltid utifrån deras förutsättningar.

Pris:
 kr