Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Hälsa och välbefinnande

Myggnät räddar liv

De allra flesta som dör av malaria är barn under fem år. När du köper ett myggnät bidar du till vårt arbete med att motverka malaria och undernäring hos de allra yngsta. Barnfondens myggnät är impregnerade och är ett effektivt skydd mot mygg.

Pris: 100 kr
Antal: