Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Lära för livet

Alla barn och unga har rätt till utbildning. Där en vanlig skola inte finns, till exempel i ett område där skolan endast täcker en lägre årskurs, är det viktigt att se till att barnen ändå har möjlighet att få utvecklas och att utbilda sig. Denna gåva bidrar till utbildning för barn och unga utanför den vanliga skolan. Livskunskap, ledarskap, ekonomi och kunskaper inom ett yrke stärker de unga och ger dem verktyg att skapa sig försörjning och en tryggare framtid.

Pris:
 kr