Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Ingen fattigdom
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Fredliga och inkluderande samhällen

Mikrolån som ger försörjning

För att kunna starta eget och förverkliga sina drömmar behöver många ungdomar ta ett första lån. Vårt projekt handlar om att erbjuda ungdomar i utsatta områden möjlighet till mikrolån. Det är en del av ett större projekt där vi arbetar för att unga ska komma ut i arbetslivet. För att få möjlighet att få mikrolån måste man gå in med en egeninsats, och det är den egeninsatsen du är med och finansierar när du köper denna gåva. Genom mikrolån blir ungdomarna mer motiverade att arbeta och de känner att de själv äger sina investeringar och möjligheten att bestämma över sin framtid.

Pris:
 kr