Stoppa våld mot barn

När du stödjer denna insamling ger du Barnfonden större möjligheter att arbeta för att barn ska kunna växa upp i en trygg miljö utan fysiskt eller psykiskt våld. Alla barn har rätt till trygghet och skydd.

Antal: