Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Bekämpa klimat­förändringarna
Fredliga och inkluderande samhällen

Rädda framtiden

Barn har rätt till trygghet i ett föränderligt klimat. Återkommande torka och översvämningar drabbar barnen allra värst. Brist på mat, vatten och sanitet tvingar ofta familjer till flykt. Din gåva ökar tryggheten både nu och inför kommande naturkatastrofer. Den bidrar också till klimatsmart odlande, trädgårdsskötsel, beredskapsplanering och aktiviteter för att se till att barn är bättre rustade att stå emot nästa katastrof.

Ange valfritt belopp

 kr