Den här gåvan bidrar till att förverkliga följande av FN:s globala mål:

Bekämpa klimat­förändringarna

Bekämpa klimatförändringar

De som drabbas hårdast av naturkatastrofer är familjer som redan lever i utsatthet. Barnen är särskilt sårbara. Vi arbetar därför för att stärka motståndskraften både bland barn och vuxna. Detta gör vi för att de ska vara bättre rustade när nästa naturkatastrof slår till. Vi lär barn hur de klarar sig vid en översvämning och vi utbildar vuxna i klimatsmart odlande. Vi arbetar också med att plantera träd som förhindrar ökenspridning.

Pris: 350 kr
Antal: