Plakat som illustrerar barns tankar om klimatförändringarna

Barn i olika länder har inför klimatkonferensen Stockholm+50 fått möjlighet att i plakatform uttrycka sina tankar om och känslor inför klimatförändringarna. Barn är de som drabbas och kommer att drabbas hårdast av klimatförändringarna. Extremväder i form av hetta, orkaner, skyfall, översvämningar och torka utgör ett påtagligt hot mot barns rättigheter. Trots det är det sällan barn får vara med på riktigt när klimatpolitiken formuleras. Barnfonden tycker att det är viktigt att världens lyssnar mer på barnen och att barnens deltagande i olika forum där klimat och barns rättigheter diskuteras ses som mer naturligt än idag.

Här nedan några exempel på plakat barn gjort inför Stockholm +50. Klicka på bilderna för att se dem i större format.