55 klimatplakat med barns röster visas på Stockholm+50 

Barn och unga lämnas allt för ofta utanför klimatdebatten. Trots att de är just den här åldersgruppen som är de som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Under våren 2022 har barn och unga runt om i världen fått möjlighet att skapa ett plakat de vill att makthavare ska se. Plakat som lyfter hur klimatet påverkar barns rättigheter och som nu visas i samband med Stockholm+50.

– Genom att lyfta barn och unga som sällan får ta plats i de här rummen, eller som inte har möjlighet att delta i event som Stockholm+50, vill vi öppna makthavares ögon till vad som sker här och nu – att klimatförändringarnas effekter drabbar barn i dag, säger Sofia Jung kommunikatör på Barnfonden och projektledare för kampanjen.

Starkt samband mellan klimatförändringar och barns rättigheter

Klimatförändringarnas effekter i form av kraftigare bränder, översvämning och torka påverkar barns möjlighet att få tillgång till sina rättigheter. Rättigheter rör allt från skola till rent vatten. Klimatförändringarna driver fattiga familjer i djupare fattigdom. Det i sin tur leder till olika former av övergrepp och våld mot barn:

• Barnarbete
• Barnäktenskap
• Graviditet för unga flickor
• Farliga, långa vägar för mat och vatten

Påverkar ungas psykiska hälsa

Det förändrade klimatet vi ser och effekterna som följer har också stor inverkan på barns och ungas psykiska hälsa. Det gäller både för dem som är direkt drabbade av det mer extrema vädret och dem som inte är det.

Ett viktigt steg i att minska de negativa effekterna som klimatförändringarna har på barns rättigheter är att göra politiker och beslutsfattare medvetna om situationen. Vi måste inkludera barn och ungdomar i frågor som rör dem. Utan deras perspektiv kan vi aldrig uppnå hållbar förändring.

Se plakaten på Comfort Hotel i Solna den 2 juni

Plakaten kommer att ställas ut i samband med ett panelsamtal med unga klimataktivister från konfliktdrabbade områden arrangerat av IM Young på Comfort Hotel Solna 2 juni. Det är politikers och beslutsfattares skyldighet att vara där och lyssna på barns och ungas röster.

Läs mer

Se exempel på en del av plakaten

På Klimatklubben.se kan du läsa en intervju med Sofia Jung.

Läs mer om Stockholm+50