Barnfondens klimatrapporter

Läs Barnfondens rapporter om relationen mellan klimatförändringar och våld mot barn

”Alltför få pratar om dessa två teman tillsammans. För oss som dagligen möter och arbetar med barn och familjer som lever i extrem utsatthet och i områden som drabbas hårt av klimatförändringarna så är sambandet mellan klimatförändringarnas effekter och våld mot barn en vanlig observation.”
– Martina Hibell, generalsekreterare Barnfonden

Strategier för att stoppa våld mot barn i ett föränderligt klimat – 4 åtgärder vi kan vidta nu för att ge barn trygghet i klimatpåverkade samhällen

ChildFund Alliance Climate and Environmental Action Brief – Läs här

Barnfondens barnrättskonferens 2021 med fokus på barn och klimat – Se hela konferensen i efterhand

Läs rapport från konferensen: Barnfonden’s 30th Anniversary Conference: 2021 – The Climate Crisis is a Child Rights Crisis!

Makthavare och unga i samtal om relationen mellan klimatförändringarna och barns situation i världen.

Läs vår rapport om kopplingen mellan klimatförändringar och våld mot barn online

WeWorld Index 2021: Women and Children on i Changing World – Focus on Climate Change

 

Klimatförändringarna – ett stort hot mot barnen

När jordens medeltemperatur stiger ökar inte bara havsnivåerna. Antalet barn som utsätts för våld blir också högre.

Det finns ett tydligt samband mellan klimatförändringar och våld mot barn. Här förklarar Barnfonden sambandet – och varför vi måste hantera klimatkrisen med ett knivskarpt barnfokus.

Klimatförändringarna drabbar redan utsatta värst

Klimatförändringar drabbar redan utsatta värst. Och barnen är de allra mest sårbara. I den här rapporterna presenterar vi kopplingen mellan klimatförändringar och våld mot barn. Det kan röra sig om allt från fysiska och psykiska övergrepp till barnäktenskap, könsstympning och barnarbete.

Våldet ökar när klimatet förändras

Följderna av ett föränderligt klimat påfrestar såväl individer som samhällen. Påfrestningar som leder till våld. Det är inte klimatförändringar i sig som gör att barnen utsätts för mer våld, men dess effekter gör det.

Översvämningar och torka leder till missväxt och minskad möjlighet till försörjning. Barn tvingas arbeta och bidra till familjens försörjning istället för att gå i skolan. Flickor tvingas gå och hämta vatten på platser där de riskerar att utsättas för övergrepp. Barn gifts bort när föräldrar inte har råd med mat och utbildning.

Barnfonden lyfter klimatfrågan

Barnfondens litteraturgenomgång om klimatförändringarnas inverkan på våld mot barn är en del av ett växande underlag i syfte att höja den här frågan.

Barnfonden på Bokmässan Globala Torget 2022

Se och hör Therese Hartman Liungman berätta om kopplingen mellan klimatförändringar och våld mot barn.