Barnfondens årsrapporter

I årsrapporten, som upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls krav, rapporterar vi hur insamlade medel använts, väsentliga händelser under året och förväntad utveckling.