Barnfondens årsrapporter

I årsrapporten, som upprättats i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls krav, rapporterar vi hur insamlade medel använts, väsentliga händelser under året och förväntad utveckling.

I vår effektrapport presenterar vi de resultat Barnfonden har uppnått under det gångna året. Vi berättar först om hur vi arbetar och sedan avslutar vi med att lyfta fram konkreta exempel på förändringar vi och våra givare bidragit till. Effektrapporten är en del av Giva Sveriges så kallade kvalitetskod och gäller för alla organisationer som har 90-konto.

Från och med 2021 ingår effektrapporten i Barnfondens årsrapport vilken även innehåller verksamhetsberättelse och årsredovisning.

Äldre effektrapporter hittar du här.