Tillsammans har vi gjort en viktig insats mot covid-19

Tillsammans med övriga elva medlemmar i ChildFund Alliance och alla våra givare har vi det senaste året gjort en stor och viktig insats för att stoppa spridningen av coronaviruset och covid-19, samt lindra konsekvenserna av en spridning. En insats som räddat liv och ökat tryggheten i en mycket otrygg tid.

Stöd till drygt sex miljoner barn under pandemin

I ChildFund Alliance strategi för att bekämpa covid-19, Forward Strong: ChildFunds COVID-19 Response Plan, var målsättningen att bidra med 56 miljoner USD och nå 5,8 miljoner barn. När vi  summerar insatsen hittills har vi överträffat detta mål. Vi har nått 6,3 miljoner barn med olika typer av covid-relaterade insatser och över 100 miljoner USD , nyinsamlade och omriktade, har använts i arbetet.

Fyra övergripande mål för insatserna mot covid-19

Insatserna har haft fyra övergripande mål:

  • Förhindra spridning av coronavirus och covid-19 i våra programområden
  • Se till att barn kan äta sig mätta varje dag
  • Se till att barn inte utsätts för våld – fysiskt eller emotionellt
  • Underlätta för barnens skolgång och utbildning

Många saknar skyddsnät och faller hårt

Över två miljarder människor i världen, de flesta av dem hemmahörandes i låginkomstländer, är direkt eller indirekt beroende av inkomster från den så kallade informella ekonomin. När samhällen stänger ned drabbas dessa människor hårt. Deras jobb- och inkomstmöjligheter försvinner samtidigt som de ofta saknar besparingar. Inga formella skyddsnät fångar upp dem.

Hunger, otrygghet, våld, barnarbete, barnäktenskap

Barnen befinner sig ofta i en extra utsatt situation. Hunger, otrygghet, våld, barnarbete, barnäktenskap är några saker som ökat under pandemin. Tillsammans har vi varit där för en del av dem och gjort tillvaron bättre i en mycket svår och påfrestande tid.

Pandemin långt ifrån över

I många länder i världen är pandemin långt ifrån ett avslutat kapitel. Över sex miljarder vaccindoser har delats ut och ca 47% av världens befolkning har fått minst en vaccindos. Men vaccineringen är inte jämnt fördelad och i låginkomstländer är det fortfarande endast 2,5% som fått en dos. Vår insats för att minska smittspridning, öka tillgången till mat och rent vatten samt öka barns trygghet fortsätter.

Stort tack till alla som på ett eller annat sätt bidragit med stöd!

Läs rapporten Forward Strong: Ensuring children remain safe, healthy, and able to learn during the COVID-19 pandemic

 

Bli månadsgivare

Om du långsiktigt vill stödja Barnfondens arbete för barns trygghet i ett föränderligt klimat – och för att fler barn ska få växa upp till en bättre framtid – så kan du bli månadsgivare. Med en valfri summa varje månad bidrar du till våra insatser inom utbildning, hälsa och försörjning. Samt till de akutinsatser vi varje år gör i olika delar av världen.

Läs mer och bli månadsgivare

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.