Utbildningsmaterial i klimatkunskap och barnrätt

Ta chansen att genom roliga aktiviteter och lekar lära barn mer om klimatfrågan och om barns rättigheter. På vår hemsida hittar du undervisningsmaterial som är framtaget i syfte att på ett lekfullt sätt utbilda våra barn i två av de viktigaste framtidsfrågorna. Två frågor som dessutom är nära kopplade till varandra.

Children’s Climate Cards – Barnen får ökad kunskap om klimatfrågan och förbättrar samtidigt sin engelska

Eleverna blir upptäcktsresande i klimatfrågan. På sin klimatfarkost (fossilfri givetvis!) reser de över hela världen samt framåt och bakåt i tiden för att utforska klimatet ur olika perspektiv. Varje klimatkort har ett uppdrag genom vilket barnen lär sig vad klimatförändringarna innebär, hur de tar sig uttryck lokalt och globalt och som dessutom syftar till att inspirera till handling.

Korten, som tagits fram i samarbete mellan Barnfondens globala samarbetsorganisation ChildFund Alliance och fyra andra barnfokuserade organisationer – Plan International, Save the Children, UNICEF och World Vision International – är tänkta att kunna användas tillsammans med barn i åldrarna 7–12 år. Korten är på engelska och kan alltså fungera både som undervisningsmaterial i engelska (för de lite äldre barnen) och i klimatkunskap. Varje uppdrag tar mellan en halvtimme och timme att genomföra.

Läs mer och ladda ned korten på vår klimatsida. Du hittar informationen lite längre ned på den sidan.

Aktiviteter som ökar kunskapen om barns rättigheter och barnkonventionen

Vill du lära dina barn eller elever mer om barns rättigheter och om FN:s barnkonvention? På sidan Låt barnen veta sin rätt kan du ladda ned tolv olika aktiviteter som på ett lekfullt och pedagogiskt sätt ökar barns kunskap om sina rättigheter och om alla människors lika värde. Aktiviteterna riktar sig till barn mellan 6 och 12 år och är uppdelade utifrån barnkonventionens fyra grundprinciper.

Du kan även ladda ned affischer, barnkonventionen i punktform samt diplom. En väldigt bra ingång till den viktiga frågan om barns rättigheter tycker vi.

Materialet är framtaget i samarbete med BTJ.

Läs mer på sidan Låt barnen veta sin rätt

Om Barnfonden och ChildFund Alliance

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som med barnet i fokus adresserar grundläggande orsaker till fattigdom och utsatthet. Tillsammans med våra givare – privatpersoner, företag, institutioner, stiftelser – samt barn, familjer och personal i våra programområden arbetar vi varje dag för att ge fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid.

Barnfonden ingår i det globala nätverket ChildFund Alliance vars 12 medlemmar stödjer över 23 miljoner barn i 70 länder. Vi arbetar långsiktigt och utifrån ett helhetsperspektiv på barns behov. Vi kämpar för att förbättra barns och familjers villkor genom att fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar dessutom för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter.