Barnfondens arbete mot coronaviruset och covid-19

Spridningen av coronaviruset och covid-19 har fått stora hälsomässiga och ekonomiska konsekvenser, inte minst i fattiga länder i Afrika, Latinamerika och Asien. Barnfonden verkar i några av världens mest utsatta områden där barn och familjer lever i stor ekonomisk fattigdom med bristande tillgång till rent vatten, mat, stabila inkomster och sjukvård. Här innebär en okontrollerad spridning av covid-19 ett existentiellt hot mot hela samhället.

Barn i fokus och fyra övergripande mål

Tillsammans med systerorganisationer i ChildFund Alliance arbetar Barnfonden för att minska risken för smittspridning och mildra konsekvenserna av en spridning i våra programområden.

Våra insatser görs med barnen i fokus och har fyra övergripande mål:

 • Förhindra spridning av coronavirus och covid-19 i våra programområden
 • Se till att barn kan äta sig mätta varje dag
 • Se till att barn inte utsätts för våld – fysiskt eller emotionellt
 • Underlätta för barnens skolgång och utbildning

ChildFund Alliance har med över 80 års erfarenhet av hjälparbete och närvaro i drygt 60 länder och 3000 lokalsamhällen i världen en unik position att kunna bistå i den här typen av katastrofsituation. Tillsammans med hundratusentals givare och 7 500 volontärer kan vi och personalen på plats i länderna göra verklig skillnad i samhällen som redan innan en spridning av viruset är oerhört bräckliga.

Läs mer om vår insats 2020 – 2021

Genom ditt stöd har vi kunnat hjälpa ännu fler barn i en exceptionell krissituation. 

Så här kan du bidra

Det finns många möjligheter för dig att stödja vårt arbete mot coronaviruset och covid-19. Du kan bli fadder eller månadsgivare om du vill bidra både här och nu och långsiktigt. Du kan även köpa gåvor i vår gåvoshop. Oavsett hur du bidrar, eller med hur mycket, så gör du skillnad för barn som lever i några av världens mest utsatta områden.

Det här gör Barnfonden

Tillsammans med våra systerorganisationer i nätverket ChildFund Alliance, arbetar vi intensivt med att förebygga att coronaviruset sprids och för att skydda utsatta områden och dess invånare.

Här är exempel på det vi gör:

 • Arbetar med relevanta myndigheter och hälso- och sjukvårdspersonal för att stötta deras arbete med att testa och behandla mot coronaviruset. Vi bidrar också till förebyggande insatser och information.
 • Vi utvecklar kampanjer där syftet är att öka informationen om vikten av att tvätta händerna och att sköta sin hygien. Detta för att minska smittspridning.
 • Kontrollerar att vatten, toaletter och tvättställ är rena och inte smittbärande.
 • Förbereder hälso-kit med masker, handdesinfektion, termometer och matvaror för de som är hårdast drabbade i redan utsatta områden.
 • Arbetar med att säkerställa att barn får mat när skolorna är stängda eftersom de i många fall går miste om ett mål mat de annars hade fått på skolan.
 • Vi undersöker metoder som gör att barn kan fortsätta studera när skolorna är stängda för att minimera att de kommer efter.
 • Erbjuder stöd och kunskap om stresshantering som orsakas av isolering och rädsla.

Läs mer om ChildFund Alliance gemensamma insatser

Mer information

Läs mer om hur fadderskapen påverkas under pandemin.

Schools are shut, but learning is on! – Läs undersökningen som vår systerorganisation i Spanien – Educo – gjort med barn runtom i världen.