När naturen kallar ska det finnas en toalett

4,5 miljarder människor saknar tillgång till en säker toalett. Det är sällan vi pratar om toaletter här och toaletter där – i samma forum. Inför Världstoalettdagen, den 19 november, är det dags att låta fler perspektiv samsas. 

Toaletten gör att fler flickor kan gå i skolan. Toaletten minskar spridning av infektionssjukdomar. Toaletten gör också att människor med blås- och tarmproblem bättre kan ta del av det offentliga rummet.

Toaletter är en hälsofråga. Och en jämställdhetsfråga, som är starkt kopplad till utbildning. På Barnfonden arbetar vi med toaletter och vi gör det alltid med ett helhetsperspektiv

Toaletten är en miljöfråga

Miljarder människor världen över saknar tillgång till något som kan kallas en toalett. Det har konsekvenser för miljön och innebär ökad risk för spridning av infektionssjukdomar. Det påverkar även politiska, sociala och ekonomiska möjligheter, framför allt för flickor och kvinnor.

– Vi arbetar alltid direkt med barnen i våra program runt om i världen och en viktig sidoeffekt är att de går hem till sina familjer och övertygar sina föräldrar om varför det är så viktigt med en toalett hemma. Så det handlar inte bara om att bygga toaletter, utan lika mycket om att förändra attityder och öka kunskapen om hygien och sanitet, säger Martina Hibell, programchef på Barnfonden.

En miljon i Sverige har svårt att kontrollera blåsa och tarm

Även i vår del av världen begränsar bristen på offentliga toaletter människors möjlighet till ett fullgott socialt liv, inte minst för människor med blås- eller tarmproblem.

Märta Lauritzen är uroterapeut vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Hon behandlar och ger stöd till personer som har svårt att kontrollera blåsa och tarm och vet hur stor betydelse toaletter i samhället har:

– Att uträtta sina behov på andra platser än en toalett i det offentliga rummet är straffbart och kan bötfällas. Toaletter är alltså en förutsättning för att kunna delta i samhällslivet. Bristen på tillgängliga toaletter skapar problem och främst för dem som har svårt att kontrollera blåsa och tarm, över en miljon människor bara i Sverige. Skoltoaletter är ett kapitel för sig. Snusket på många håll gör att barn avstår toalettbesök under skoltid vilket kan ge konsekvenser för både hälsa och skolarbete, säger Märta Lauritzen.

Var tredje person i världen saknar idag tillgång till en toalett eller latrin. Och en toalett är inte bara en toalett, den är viktig för vår hälsa, utbildning, jämställdhet, miljö och vår trygghet.

Hög internationell prioritet

Tillgång till toaletter är erkänt av alla FN:s medlemsstater som något av det absolut viktigaste vi har att jobba med fram till 2030 och är nummer 6 av de 17 globala målen för hållbar utveckling:

Delmål 6.2: Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer

Toalettfakta

  • I London år 1852 blev världens försa offentliga moderna toaletterna tillgängliga för allmänheten.
  • Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag.
  • 4,5 miljarder människor saknar tillgång till säker toalett.
  • 1,8 miljarder människor dricker vatten som kan vara kontaminerat av avföring.
  • Tillgång till toaletter är erkänt av alla FN:s medlemsstater som något av det viktigaste vi har att jobba med fram till 2030, som en del av de Globala målen.

Läs mer: Det börjar med en toalett