Det börjar med toaletter – och leder till något mycket större

Toaletter är en hälsofråga. Och en jämställdhetsfråga, som är starkt kopplad till utbildning. På Barnfonden arbetar vi med toaletter och vi gör det alltid med ett helhetsperspektiv. Ofta ser vi hur det kan börja med en toalett för att sedan blir något mycket större; att fler och separata toaletter på en skola gör att flickor stannar kvar i skolan i högre utsträckning, även när de har mens. 

Tonårstjejer som är engagerade i sin skolas tjejklubb i Siltie, Etiopien.

Tjejklubbar med separat toalett och mensrum

Barnfonden har under lång tid stött tjejklubbar i Etiopien. Här är det tjejerna själva som driver utvecklingen och en viktig del handlar om deras rätt att gå i skolan – alla dagar i månaden. När det saknas separata toaletter väljer många tjejer att stanna hemma när de har mens. En vecka i månaden leder ofta till att de halkar efter och det i sin tur gör att många tjejer hoppar av skolan i förtid. På tjejklubbarna finns det numera mensrum där tjejerna kan vila om de är trötta och sköta sin hygien när de har mens.

Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell, har besökt flera tjejklubbar och sett vilka ringar på vattnet insatserna ger:

– När vi bygger dessa rum fungerar de som en ostörd plats där tjejerna kan stötta varandra och stärka sin självkänsla. Det sänder också en viktig signal att deras hälsa och välmående har betydelse och att de är viktiga, berättar Martina.

På Senenaskolan i Siltie, Etiopien eleverna gå på separata toaletter. De byggdes som en del av treårigt utbildningsprojekt Barnfonden genomförde i Siltie.

En toalett ska vara en trygg plats

Att inte ha tillgång till en toalett är en säkerhetsrisk. Ett toalettbesök på en avsides plats innebär för många kvinnor en ökad risk för att utsättas för våld och övergrepp. Var tredje person i världen saknar idag tillgång till en toalett eller latrin. Och en toalett är inte bara en toalett, den är viktig för vår hälsa, utbildning, jämställdhet, miljö och vår trygghet. Tillgång till toaletter är erkänt av alla FN:s medlemsstater som något av det absolut viktigaste vi har att jobba med fram till 2030 och är nummer 6 av de 17 globala målen för hållbar utveckling:

Delmål 6.2: Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer

Snabbfakta om Barnfondens arbete med toaletter:

• När vi bygger latriner utbildar vi alltid parallellt. Kunskapen om varför och hur en latrin ska användas är minst lika viktig som konstruktionen.

• Vi stärker elevkommittéer. Barnen tar med sig kunskap hem och sprider vidare betydelsen av hygien och sanitet.

• Vi konstruerar toaletter och ser till att det finns separata toaletter. Vi ser att det ökar skolnärvaron bland flickor.