Idag är det Barnkonventionens födelsedag

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Kort beskrivet stärker konventionen barns rättigheter. För alla barn ska ses som individer, med egna grundläggande rättigheter. Den 20 november uppmärksammas Barnkonventionens dag över hela världen. Idag vill vi på Barnfonden lyfta den utsatta situation som alla barn på flykt lever i. Barn som inte får sina rättigheter uppfyllda.

Barn på flykt i fokus

Varje år upplever cirka en miljard barn världen över någon form av våld – fysiskt våld, psykiskt våld eller sexuellt våld. Siffran är hisnande och innebär att mer hälften av alla barn är drabbade av våld  i olika former.

Barnfonden är del av ChildFund Alliance som tillsammans arbetar i över 60 länder. Meg Gardinier är generalsekreterare för ChildFund Alliance och hon vill särskilt lyfta situationen för alla barn på flykt, idag på Barnkonventionens dag:

–  Det är viktigt att vi inte förbiser alla de extraordinära behov som barn på flykt och i migration har. Dessa barn är särskilt sårbara och riskerar att utnyttjas, exploateras och utsättas för våld. Många av barnen är separerade från sina familjer och vi måste göra allt vi kan för barn på flykts säkerhet och för att de ska kunna få ta del av sina rättigheter.

Vi når 15 miljoner barn

Fler människor är på flykt än någonsin tidigare. Oavsett om det är migration, beväpnad konflikt, naturkatastrof eller fattigdom drabbas alltid barnen hårdast. Som en del av ett stort internationellt nätverk kan vi på Barnfonden göra verklig skillnad för många barn. I de över 60 länder ChildFund Alliance verkar i, når vi fler än 15 miljoner barn.

Läs mer

FN:s Barnkonvention

Barnfondens arbete mot våld