Så här bidrar fadderskapet till rena händer

Att det är viktigt med handhygien är ingen ny kunskap, tvärtom. Men vad som är nytt för många är vetskapen om hur handtvätten ska gå till för allra bästa effekt. Och vi hör både barn och vuxna nynna korta sånger för att ha koll på att tvätten sker i minst 20 sekunder. Rent vatten, hygien och sanitet räddar liv och i decennier har vi på Barnfonden arbetat med just detta.

 

Swisha en gåva till 123 539 4069. Märk gåvan ”corona”.

Som fadder bidrar du till att fler barn får tillgång till rent vatten och att de samtidigt lär sig om hygien och sanitet. Barnfonden har i snart 30 år arbetat med att förbättra hälsan för barn som lever i några av väldens mest utsatta områden.

En bärande del i det här arbetet är rent vatten, hygien och sanitet. Det är ett dagligt inslag i vår verksamhet tillsammans med skolor, barngrupper och föräldrar. Vi vet att det som kan verka enkelt räddar liv. Att ha tillgång till rent vatten, tvål och att noga tvätta händerna minskar smittspridning.

– På flera av skolorna vi arbetar med finns hälsoklubbar där barnen får lära sig om de vanligaste sjukdomarna och hur de skyddar sig mot dem. Denna kunskap tar många sedan med sig hem och lär föräldrar och syskon om vikten av att dricka rent vatten, om att vara ren om händerna och varför det är viktigt med ordentliga toaletter, säger Barnfondens generalsekreterare Martina Hibell.

Barnen är särskilt sårbara

I höginkomstländer som Sverige tillhör barn inte riskgruppen för coronaviruset. I länderna Barnfonden arbetar i är situationen annorlunda.

Barn som redan är undernärda har ett nedsatt immunförsvar och är mer sårbara för en infektion eller ett virus. Tvingas barnen stanna hemma från skolan på grund av att de är sjuka kommer de snabbt efter i skolan och utan utbildning minskar deras chanser att ta sig ur fattigdom.

I många länder där vi arbetar tar mor- och farföräldrar hand om barnbarnen medan föräldrarna arbetar. Bristen på barnomsorg gör att det inte finns många alternativ och därmed ökar risken att äldre, redan sårbara, blir sjuka av coronaviruset.

Vårt arbete med rent vatten och hygien fortsätter varje dag, liksom det har gjort de senaste decennierna. Nu är det särskilt aktuellt för att förhindra spridningen av coronaviruset, men även andra bakterier, virus eller vattenburna sjukdomar som riskerar barnens hälsa.

Coronaviruset en i raden av risker

De flesta av länderna vi verkar i har nåtts av coronasmittan och i tillägg till vårt vanliga arbete med hälsa, arbetar vi nu också för att sprida information om hur man skyddar sig mot viruset på bästa sätt.

Vi ställer också in aktiviteter där det finns risk för smittspridning och försöker minska kontaktytor. Som ett led i det här har vi begränsat besöken till fadderområden och alla planerade fadderresor är inställda tills vidare.

Våra insatser i spåren av pandemin

Tillsammans med våra systerorganisationer i nätverket ChildFund Alliance, arbetar vi nu intensivt med att förebygga att coronaviruset sprids och för att skydda utsatta områden och dess invånare. Här är exempel på det vi gör:

  • Arbetar med relevanta myndigheter och hälso- och sjukvårdspersonal för att stötta deras arbete med att testa och behandla mot coronaviruset. Vi bidrar också till förebyggande insatser och information.
  • Vi utvecklar kampanjer där syftet är att öka informationen om vikten av att tvätta händerna och att sköta sin hygien. Detta för att minska smittspridning.
  • Kontrollerar att vatten, toaletter och tvättställ är rena och inte smittbärande.
  • Förbereder hälso-kit med masker, handdesinfektion, termometer och matvaror för de som är hårdast drabbade i redan utsatta områden.
  • Arbetar med att säkerställa att barn får mat när skolorna är stängda eftersom de i många fall går miste om ett mål mat de annars hade fått på skolan.
  • Vi undersöker metoder som gör att barn kan fortsätta studera när skolorna är stängda för att minimera att de kommer efter.
  • Erbjuder stöd och kunskap om stresshantering som orsakas av isolering och rädsla.

Läs mer om ChildFund Alliance gemensamma insatser

Fadderskapet gör vårt hygienarbete möjligt

Barnfonden arbetar alltid långsiktigt med hälsa och när vi borrar en brunn eller bygger toaletter på en skola utbildar vi samtidigt i vikten av att ta hand om sin hygien. När barnen lär sig hur de ska förebygga sjukdomar tar de med sig kunskapen hem till sina familjer.

Tillgång till rent vatten är en viktig del i hälsoarbetet, men också att sprida informationen och att se till att den verkligen får fäste.

Det är du och alla våra faddrar som gör vårt långsiktiga arbete möjligt. När vi vet att vi får ett långsiktigt stöd kan vi också planera för hållbara insatser som vi vet har effekt och som räddar liv. Rent vatten, hygien och sanitet är ett gott exempel på detta.

Vi följer utvecklingen noga

Läs mer om hur Barnfonden följer utveckling av coronavirset och hur det påverkar både vår verksamhet i Sverige och i våra programområden: Barnfonden följer utvecklingen av corona

Bli fadder idag!

Som fadder bidrar du till att bekämpa spridningen av coronaviruset och lindra effekterna i de samhällen som drabbas.  Anmäl dig här.