Barnfonden följer utvecklingen av corona

Det händer mycket med coronaviruset och vi uppdateras varje dag med riktlinjer, smittläge och åsikter om hur vi bör och inte bör agera. Vi på Barnfonden följer noga utvecklingen och förhåller oss till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. På den här sidan beskriver vi i korthet de åtgärder vi har vidtagit och vi uppdaterar löpande med information. 

Swisha en gåva till 901 30 20. Märk gåvan ”coronakris”. 

Barnfondens arbete med sanitet och hygien

Vårt arbete med hygien och sanitet fortsätter i länderna vi verkar i. Utbildning för både barn och vuxna i hur de tar hand om sin hygien är en viktig del av vårt arbete för en bättre hälsa. När vi installerar toaletter arbetar vi alltid parallellt med utbildning i hygien och sanitet för att få bästa möjliga effekt. Och att handhygien gör skillnad för vår hälsa är något vi alla blivit påminda om de senaste veckorna.

Läs mer om vårt arbete med rent vatten och hygien

Barnfondens kontor i Malmö

Vårt kontor håller öppet som vanligt alla vardagar med samma telefontider för vår Givarservice. Personalen på Barnfonden kan välja att arbeta hemifrån om det finns ett önskemål om det.

Personalstyrkan på Givarservice är däremot mindre än normalt och därför kan vår svarstid och andra administrativa ärenden ta längre tid. Vi ber om överseende med detta och uppmuntrar dig som givare att ta kontakta med oss via e-post i första hand, även om telefonen är öppen.

Tel: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se

Telefontider
Måndag: 9-12, 13-16
Tisdag: 13-16
Onsdag: 9-12, 13-16
Torsdag: 9-12, 13-16
Fredag: 9-12, 13-16

Fadderresor

Alla fadderresor till våra programområden är inställda tills vidare. Detta som en säkerhetsåtgärd för att skydda både faddrar och fadderbarn, liksom deras familjer och personal på plats.

Brev till fadderbarn

Vi har tillfälligt stoppat brevutdelningen till våra fadderbarn eftersom breven delas ut personligen av den lokala personalen på plats. Detta är för att hindra smittspridning genom att undvika icke nödvändig kontakt och på så sätt skydda barnen. Breven kommer att delas ut, men vi kan i nuläget inte ge besked om exakt när. Du som fadder får därför gärna vänta med att skicka brev och vi kommer att informera på hemsida och via nyhetsbrev när brevutdelningen fungerar som vanligt igen.

På grund av stängda gränser och minskad transportkapacitet tar flera länder inte emot brev alls i nuläget. Postnord har mer information om detta på sin hemsida, där det också står vilka länder som fortfarande går att skicka till. Ska du skicka ett brev rekommenderar vi att du tar del av Postnords uppdateringar först.

Resor för Barnfondens personal

För personalen ska resor i tjänsten bara göras om det är absolut nödvändigt. Detta gäller såväl inrikes- som utrikesresor med tåg eller flyg. Det är särskilt viktigt att undvika resor till drabbade områden.

På Barnfonden strävar vi alltid efter att endast resa vid behov och att ha digitala möten när det är möjligt. Detta gäller även nu.

Möten och konferenser

Tills vidare avråder vi från alla fysiska möten som inte är helt nödvändiga. Som organisation undviker vi också mässor, event och alla större sammankomster.

Coronavirus – vad är det?

Coronavirus(CoV) är en stor familj av virus som orsakar sjukdomar, allt från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som allvarliga akuta andningssyndrom (SARS-CoV). Ett nytt coronavirus (nCoV) är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.

  • Hur sprids viruset?

Sjukdomen sprids från person till person genom droppar från näsa eller mun som släpps ut i luften, genom direkt handkontakt eller, mer sällan genom att vidröra en yta som har viruset på sig.

Viruset sprids genom hosta, nysningar eller stänk. Genom nära kontakt med en smittad person, till exempel genom kramar eller att skaka hand. Genom kontakt med föremål som har vidrörts av en person med sjukdom (t.ex. dörrhandtag, lyftknappar, etc.).

För att smittas indirekt genom ett förorenat föremål eller yta måste en person röra vid en yta som nyligen har förorenats och därefter vidröra sin mun eller näsa.

  • Vad är virusets livslängd utanför kroppen?

Coronaviruset kan överleva tre timmar på torra ytor och upp till sex timmar på fuktiga ytor.