Barnfonden följer utvecklingen av covid-19

 På den här sidan beskriver vi i korthet de åtgärder vi har vidtagit på grund av pandemin. 

Brev till fadderbarn

Brevutdelning till våra fadderbarn har tillfälligt varit pausad för att förhindra smittspridning och på så sätt skydda både barn och den lokala personalen på plats som delar ut breven. Om du har skickat brev till ditt fadderbarn så kommer breven att delas ut till fadderbarnen, men vi kan i nuläget inte ge besked om exakt när. Det varierar också från land till land. Som fadder har du kanske också mottagit något eller några försenade brev från fadderbarn. I många länder har det funnits tillfälle att posta och då har personal gjort det.

Informationen från länderna är att postgångens status också är osäker i nuläget, i vissa länder fungerar den inte alls så lokala kontor kan inte ta emot brev eller paket.

Vi vill därför rekommendera våra faddrar att använda Min sida för att skicka en hälsning till fadderbarn. Här finns också möjlighet att ladda upp en bild. Kontakta oss gärna om du som fadder vill ha hjälp att registrera dig på Min Sida och skicka en hälsning.

Det är förståeligt att man som fadder vill skicka något extra vid högtider, kanske ett paket eller ett extra långt brev. Vi hoppas att Min Sida och en digital hälsning, eventuellt kombinerat med en pengagåva, kan erbjuda ett alternativ till detta. Att hålla kontakten med sin fadder är fortsatt viktigt och glädjande för fadderbarnen, oavsett om det är via post eller mejl.

Vid nya uppdateringar angående brev och postgång informeras om detta på hemsida och via nyhetsbrev.

Barnfondens arbete med sanitet och hygien

Vårt arbete med hygien och sanitet fortsätter i länderna vi verkar i. Utbildning för både barn och vuxna i hur de tar hand om sin hygien är en viktig del av vårt arbete för en bättre hälsa. När vi installerar toaletter arbetar vi alltid parallellt med utbildning i hygien och sanitet för att få bästa möjliga effekt. Och att handhygien gör skillnad för vår hälsa är något vi alla blivit påminda om de senaste veckorna.

Läs mer om vårt arbete med rent vatten och hygien

Fadderresor

Alla fadderresor till våra programområden är inställda tills vidare. Detta som en säkerhetsåtgärd för att skydda både faddrar och fadderbarn, liksom deras familjer och personal på plats.