Barnfonden följer utvecklingen av corona

Det händer mycket med coronaviruset och vi uppdateras varje dag med riktlinjer, smittläge och åsikter om hur vi bör och inte bör agera. Vi på Barnfonden följer noga utvecklingen och förhåller oss till rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. På den här sidan beskriver vi i korthet de åtgärder vi har vidtagit och vi uppdaterar löpande med information. 

Swisha en gåva till 123 539 4069. Märk gåvan ”corona”. 

Brev till fadderbarn

Brevutdelning till våra fadderbarn har tillfälligt varit pausad för att förhindra smittspridning och på så sätt skydda både barn och den lokala personalen på plats som delar ut breven. Om du har skickat brev till ditt fadderbarn så kommer breven att delas ut till fadderbarnen, men vi kan i nuläget inte ge besked om exakt när. Det varierar också från land till land. Som fadder har du kanske också mottagit något eller några försenade brev från fadderbarn. I många länder har det funnits tillfälle att posta och då har personal gjort det.

Informationen från länderna är att postgångens status också är osäker i nuläget, i vissa länder fungerar den inte alls så lokala kontor kan inte ta emot brev eller paket.

Vi vill därför rekommendera våra faddrar att använda Min Sida för att skicka en hälsning till fadderbarn. Här finns också möjlighet att ladda upp en bild. Kontakta oss gärna om du som fadder vill ha hjälp att registrera dig på Min Sida och skicka en hälsning.

Det är förståeligt att man som fadder vill skicka något extra vid högtider, kanske ett paket eller ett extra långt brev. Vi hoppas att Min Sida och en digital hälsning, eventuellt kombinerat med en pengagåva, kan erbjuda ett alternativ till detta. Att hålla kontakten med sin fadder är fortsatt viktigt och glädjande för fadderbarnen, oavsett om det är via post eller mejl.

Vid nya uppdateringar angående brev och postgång informeras om detta på hemsida och via nyhetsbrev.

Barnfondens arbete med sanitet och hygien

Vårt arbete med hygien och sanitet fortsätter i länderna vi verkar i. Utbildning för både barn och vuxna i hur de tar hand om sin hygien är en viktig del av vårt arbete för en bättre hälsa. När vi installerar toaletter arbetar vi alltid parallellt med utbildning i hygien och sanitet för att få bästa möjliga effekt. Och att handhygien gör skillnad för vår hälsa är något vi alla blivit påminda om de senaste veckorna.

Läs mer om vårt arbete med rent vatten och hygien

Situationen i våra programländer

På vår samarbetspartner ChildFund Internationals hemsida kan du läsa mer om hur situationen ser ut i flera av våra programländer.

Barnfondens kontor i Malmö

Vårt kontor håller öppet som vanligt alla vardagar och våra telefontider är samma som tidigare. Eventuellt kan våra svarstider vara något längre än normalt, och en del ärenden ta lite längre tid att handlägga. Vi ber om överseende med detta och uppmuntrar dig som givare att ta kontakta med oss via e-post i första hand, även om telefonen är öppen.

Barnfondens personal arbetar i stor utsträckning hemifrån och antalet som får vara samtidigt på kontoret är begränsat i linje med FHM:s rekommendationer. Personalen ska i så hög utsträckning som möjligt undvika att använda kollektivtrafiken.

Tel: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se

Telefontider
Måndag: 9-12, 13-16
Tisdag: 13-16
Onsdag: 9-12, 13-16
Torsdag: 9-12, 13-16
Fredag: 9-12, 13-16

Fadderresor

Alla fadderresor till våra programområden är inställda tills vidare. Detta som en säkerhetsåtgärd för att skydda både faddrar och fadderbarn, liksom deras familjer och personal på plats.

 

Resor för Barnfondens personal

För personalen ska resor i tjänsten bara göras om det är absolut nödvändigt. Detta gäller såväl inrikes- som utrikesresor med tåg eller flyg. Det är särskilt viktigt att undvika resor till drabbade områden.

På Barnfonden strävar vi alltid efter att endast resa vid behov och att ha digitala möten när det är möjligt. Detta gäller även nu.

Möten och konferenser

Tills vidare avråder vi från alla fysiska möten som inte är helt nödvändiga. Som organisation undviker vi också mässor, event och alla större sammankomster.

Coronavirus – vad är det?

Coronavirus(CoV) är en stor familj av virus som orsakar sjukdomar, allt från vanlig förkylning till svårare sjukdomar som allvarliga akuta andningssyndrom (SARS-CoV). Ett nytt coronavirus (nCoV) är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.

Sprids genom droppar och kroppskontakt

Sjukdomen sprids från person till person genom droppar från näsa eller mun som släpps ut i luften, genom direkt handkontakt eller, mer sällan genom att vidröra en yta som har viruset på sig.

Viruset sprids genom hosta, nysningar eller stänk. Genom nära kontakt med en smittad person, till exempel genom kramar eller att skaka hand. Genom kontakt med föremål som har vidrörts av en person med sjukdom (t.ex. dörrhandtag, lyftknappar, etc.).

För att smittas indirekt genom ett förorenat föremål eller yta måste en person röra vid en yta som nyligen har förorenats och därefter vidröra sin mun eller näsa.