En bättre framtid för barn med funktionsvariationer i Battambang

Barn med funktionsvariationer är en av de mest marginaliserade och utsatta grupperna i Kambodja. Under tre år kommer Barnfonden göra en insats för att förbättra situationen för denna grupp i området Battambang i nordvästra Kambodja.

Insatsen riktar sig utöver barn med funktionsvariation också mot deras familjer, omgivande samhälle samt skolor och myndigheter.

Det övergripande målet för insatsen är förbättrad generell livskvalitet för barnen och deras familjer, bättre tillgång till utbildning samt ökad självsäkerhet och trygghet inför framtiden. Föräldrar och vårdnadshavare ska få bättre kunskap om inkludering och hur de kan stödja barnen att uppnå sin fulla potential.

Catherine Larsson, programhandläggare på Barnfonden och ansvarig för projektet, har besökt Battambang:

– Det känns fantastiskt att vi genom den här insatsen kan ge fler barn med funktionsvariationer i Kambodja det de har rätt till – skolgång och på sikt ett fullvärdigt medborgarskap. Tillsammans med alla berörda – barn, familjer, skola och myndigheter – kommer vi att arbeta målmedvetet för att riva många av de barriärer som hindrar barn med funktionsvariation att bli fullvärdiga medlemmar av samhället i Battambang. Som barnrättsorganisation är det en huvuduppgift för oss att se till att alla barns grundläggande rättigheter tillgodoses. Vi kan inte acceptera att okunskap och fördomar på grund av sociala, kulturella och ekonomiska strukturer hindrar barn från att nå sin fulla potential.

Läs mer om projektet