Arvinge okänd berättar en unik fadderhistoria

Arvinge okänd är ett av SVT:s mest populära program. I höstsäsongens två sista avsnitt får vi följa programledarna Kattis Ahlström och Niklas Källner i sökandet efter fadderbarnet som försvann. En unik historia skildras som visar vilka band ett fadderskap kan skapa.

Marie Louise Lindblom och Ulf Eriksson var under många år faddrar till Francisco Daniel genom Barnfonden. De höll regelbunden brevkontakt och efter sin död testamenterade paret över en miljon kronor till sitt fadderbarn och en lika stor del till Barnfonden. Detta skedde för fem år sedan och vid den tidpunkten försökte såväl Barnfonden som vår dåvarande lokala partnerorganisation och parets boutredare att hitta Francisco Daniel. Han var inte längre inskriven i Barnfondens fadderprogram och trots upprepade försök kunde han inte hittas.

Ett fall för Arvinge okänd

När Arvinge okänds redaktion fick höra historien om arvet och att Fransisco Daniel inte kunde hittas bestämde de sig att ta sig an fallet. Som en del i sökprocessen besökte de Barnfondens kontor i Malmö. Vår tf generalsekreterare och programchef, Martina Hibell, fick en pratstund med Kattis Ahlström. Intervjun finns att se i den första delen av avsnittet, Fadderbarnet som försvann.

– Det här visar på parets stora hjärta och vad relationen mellan fadder och fadderbarn kan betyda. Att det kan handla om så mycket mer än själva bidraget. Från vårt perspektiv upplevde vi också en viss oro eftersom vi känner till riskerna det kan innebära för barn och familjer i utsatta områden att få en så stor gåva. I Barnfondens arbete är det centralt att eliminera risker som kan leda till att barn far illa. Vi är förstås samtidigt otroligt glada att allt har gått bra i det här fallet, berättar Martina Hibell.

Ett sökande med flera bakslag

I två avsnitt av Arvinge okänd får vi följa en slingring väg i sökandet efter Francisco Daniel. Den viktigaste ledtråden visar sig vara ett taxikvitto som finns publicerat på nätet. Kattis Ahlström reser till Mexiko för att följa upp spåren som till sist leder fram till den rätta Francisco Daniel.

Det är ett känslosamt möte och Francisco Daniel berättar med egna ord vad fadderskapet har betytt för honom. Och att det är en stor sorg att han aldrig fick chans att träffa sina faddrar. För både Francisco Daniel och hans två bröder har utbildning varit viktigt. Deras föräldrar har alltid prioriterat barnens skolgång trots mycket knappa förhållanden. Fadderbidraget har därför haft stor betydelse under brödernas uppväxt, inte minst för deras utbildning.

Ett varmt möte med många känslor. I programmet får vi följa resan som till sist leder fram till Francisco Daniel och hans familj.

Värme, kärlek och sorg

Lisa Jarenskog är producent för Arvinge okänd och beskriver att de i många av sina program upptäckt såriga släktrelationer. När de lyckats hitta arvingarna så har glädjen inför arvet ofta blandats med känslor av sorg och skuld. Hon berättar:

– I relationen mellan faddrarna Marie Louise och Ulf och deras försvunna fadderbarn hittade vi bara kärlek. Det enda sorgliga i den här historien är att de aldrig fick mötas. Jag tror att tittarna, precis som jag, kommer att bli rörda när de ser hur värdefull relationen kan vara också för både fadderbarnet och den som ger.

En testamentsgåva gör skillnad i framtiden

Ett testamente till Barnfonden går till vårt allmänna arbete och dit det behövs allra mest. Du kan skriva in Barnfonden i ditt testamente och du behöver inte meddela Barnfonden att du har gjort det. Väljer du att ha med oss i ditt testamente ska vårt organisationsnummer finns med: 846003-9020. Läs mer: Testamentsgåva till Barnfonden

Har du frågor eller funderingar kring hur det går till att testamentera till Barnfonden är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Karin Bergqvist ansvarar för testamenten och kan svara på dina frågor.

E-post: karin.bergqvist@barnfonden.se
Tel: 040-12 18 85