NYHETER OCH AKTUELLT

Lasse Åberg: Att vara fadder kalibrerar oss i ett större sammanhang

Inger och Lasse Åberg blev faddrar genom Barnfonden år 1992. Sedan dess har de haft regelbunden kontakt med alla sina fadderbarn. De beskriver fadderskapet som ett givande som verkligen ger.