Mer om ditt fadderskap

Som fadder stödjer du vårt arbete inom hälsa, utbildning och försörjning. Du hjälper oss att skydda barnen mot våld och utnyttjande. Och som fadder kan du följa ett barns utveckling och se vilken skillnad ditt stöd gör.

Tillsammans gör vi skillnad

Den här sidan är för dig som är fadder. Här kan du läsa om aktuella projekt vi driver, om hur du kan komma igång med brevväxling och om hur du gör för att ge en personlig gåva till ditt fadderbarn. Det finns också information för dig som är intresserad av att veta mer om hur ett fadderbesök går till.

Hälsa på ditt fadderbarn

Många faddrar drömmer om att en dag besök sina fadderbarn. Och varje år gör många av våra faddrar slag i saken. Vill du också besöka ditt fadderbarn? Ta då kontakt med oss minst åtta veckor innan du planerar att resa. Vi hjälper dig att få kontakt med personalen vi samarbetar med i området där ditt fadderbarn bor.

 

Därför är vi faddrar

Både Lucas Roos och Isabella Hallberg kollade runt bland flera organisationer innan de bestämde sig var deras månadsbidrag skulle gå. Det var tydligheten och det långsiktiga perspektivet som gjorde att valet föll på Barnfonden. Vi är alltid intresserade av att lära oss mer om vad det är som engagerar våra faddrar. Isabella och Lucas ger här sin syn på saken.

Gå med i Barnfondens Facebook-grupp för faddrar. Du hittar den här.

Brevväxla med ditt fadderbarn

Vad är bra att skriva i ett första brev? Och hur lång tid tar det att få svar? Här kan du läsa om hur brevväxlingen går till mellan dig och ditt fadderbarn. Du får också tips på vad du kan skicka med i breven. Du som fadder bestämmer själv om du vill skriva och i så fall hur ofta. Oavsett om breven är korta eller lite längre blir de väldigt uppskattade.

Ge en personlig gåva

När du ger en personlig gåva går den direkt till hela ditt fadderbarns familj. Många faddrar väljer att ge en personlig gåva vid jul, när fadderbarnet fyller år eller till skolstarten. När gåvan kommit fram och använts får du som fadder ett brev där du kan läsa vad familjen köpt. Det varierar från allt mellan kläder och skor till en stor säck ris. Eller ibland till och med en cykel.

Vill du betala ditt fadderbidrag via autogiro? Här anmäler du ditt autogiro digitalt. Du kan också kontakta oss så skickar vi hem en blankett till dig.

Projektfadder

Du som projektfadder är med och förändrar världen. För när du stödjer vårt utvecklingsarbete har vi möjlighet att ge utsatta barn chans till en bättre framtid. Vi driver projekt inom områdena utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Ditt stöd kan exempelvis gå till att göra ett område i Etiopien bättre rustat för klimatkatastrofer eller att bygga bättre skolor i konfliktdrabbade Mopti i Mali.

Ny skola i krigshärjade Mali

Skolan vi bygger i Mali kommer att ha tre klassrum med skolbänkar och svarta tavlor, separata toaletter för flickor och pojkar, samt böcker och pennor till barnen. Samtidigt jobbar vi med barn, familjer och lokala ledare för att förändra attityden till flickors utbildning.

Läs mer

Särskilda behov i fokus

Bara 2,5 procent av alla barn i Etiopien med funktionsnedsättning går i skolan. De flesta barn med särskilda behov göms bort och döms till ett liv i fattigdom. Så ska det inte vara. Vi arbetar för att förändra attityder och anpassa undervisningen i två skolor i huvudstaden Addis Abeba, i synnerhet för barn med autism.

Läs mer

Barnfondens tidning

Fadderbesök, nyheter, berättelser och uppföljning från projekten

Två gånger om året får alla faddrar Barnfondens tidning hem i brevlådan. Här skriver vi om aktuella nyheter, om besök hos fadderbarnen och om utvecklingen i länderna. Faddertidningen går också att läsa digitalt.

Vanliga frågor

Vad innebär det att vara fadder till ett barn?

Som fadder har du möjlighet att följa ditt fadderbarn från barnsben tills han eller hon gått ut skolan och tagit steget ut i vuxenlivet. Redan i ditt välkomstpaket får du ett foto på ditt fadderbarn tillsammans med information om barnet, familjen och arbetet som vi bedriver i området. Du kan brevväxla med ditt fadderbarn och på så sätt lära känna både barnet och familjen bättre. Många faddrar besöker sina fadderbarn och vi hjälper till att arrangera mötet.

Hur används mitt fadderbidrag?

För att kunna stödja ditt fadderbarn vet vi att hela det omgivande samhället måste förändras och utvecklas. Ditt bidrag går därför inte direkt till ditt fadderbarns familj utan till hela programområdet. Våra fokusområden är utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Du följer och har kontakt med just ditt fadderbarn men stödet kommer alla barn i området tillgodo.

 

Är du inte fadder idag men vill bli? Läs mer och anmäl dig här.