Här arbetar Barnfonden

Barnfonden har verksamhet i 19 länder i världen. Till sex av dessa – Bolivia, Kenya, Uganda, Etiopien, Indien och Kambodja – söker vi fler faddrar. Det globala nätverket som Barnfonden är en del av – ChildFund Alliance – arbetar i 63 länder och når över 16 miljoner barn.

Här behöver vi fler faddrar

Till de här länderna behöver vi nya faddrar. Även om inriktningen på vårt arbete till viss del varierar mellan dessa länder, så är behoven stora i alla. De områden där våra fadderprojekt finns kännetecknas av stor utsatthet och stödet utifrån gör stor skillnad för barnen och familjerna som lever där.

Det finns många olika skäl till att man som fadder väljer ett fadderbarn från ett visst land. Det kan handla om att man har en personlig koppling till landet eller att man planerar att någon gång ska besöka sitt fadderbarn, och därför väljer ett land som man kan tänkas sig att resa till. Många faddrar väljer inte alls utan låter Barnfonden göra det valet, vilket också fungerar utmärkt.

Oavsett vilket land, område och fadderbarn du väljer att stödja så bidrar ditt stöd till att skapa långsiktigt hållbara samhällen där barn kan växa upp i trygghet till en bättre framtid.

Bolivia

Bolivia är ett av de fattigaste länderna i Latinamerika. Det finns en tydlig koppling mellan fattigdom och etnicitet, och ursprungsbefolkningen är ofta starkt marginaliserad. Tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård är begränsad. Bolivia präglas av en machokultur där kvinnors och flickors rättigheter inte tas tillvara, och våld är vanligt förekommande i både skola och hem. Drogmissbruket är utbrett och spädbarns- och mödradödligheten är relativt hög.

Länk till sida om Bolivia kommer inom kort. 

 

Kambodja

Kambodja lever fortfarande med konsekvenserna av Röda Khmerernas skräckvälde under senare delen av 70-talet. Analfabetismen är utbredd och skolsystemet lider av stora brister som en direkt följd av Pol Pots utrensningar av akademiker och intellektuella. Kambodja är dessutom ofta drabbat av naturkatastrofer. Många familjer saknar tillgång till rent vatten och duschar, och infektionssjukdomar – ibland livsfarliga för barn – är vanliga.

Länk till sida om Kambodja kommer inom kort. 

Kenya

Utvecklingen i Kenya har, precis som i många andra afrikanska länder, i stora delar varit positiv de senaste decennierna. Den ekonomiska tillväxten har varit förhållandevis hög och andelen människor som lever i absolut fattigdom har minskat. Men fortfarande lever många i Kenya ett mycket hårt och utsatt liv, inte minst på landsbygden. Arbetslösheten har minskat i stort men är väldigt hög bland de yngre. Och de som har arbete har det ofta i den informella sektorn där inkomsterna är låga och osäkerheten stor. Många saknar tillgång till rent vatten, kunskap om vikten av god hygien är låg och hälso- och sjukvården är eftersatt.

Länk till sida om Kenya kommer inom kort. 

Uganda

Även om Uganda har allmän grundskola så betalar föräldrar skolavgifter, skoluniform och skolmaterial. Många barn går mellan tre och åtta kilometer för att komma till skolan. Skolorna är överfyllda och inte sällan saknas det böcker, bänkar, lekplatser, rent vatten och toaletter.  Kulturella restriktioner hindrar många flickor från att börja eller gå klart grundskolan. Många barn är tillväxthämmade eller undernärda. Malaria, hiv, olika typer av vattenburna sjukdomar och luftvägssjukdomar är vanligt förekommande. Andra stora problem är våld inom familjen och missbruk. Återkommande torka leder till missväxt, brist på livsmedel och undernäring.

Länk till sida om Uganda kommer inom kort.