Låt din röst höras!

Delta i det globala ungdomsuppropet #climateaffectschildren

English version

Klimatkrisen är en barnrättskris! Trots att vi vet detta utesluts barn och unga allt för ofta från viktiga samtal om sin framtid. Det måste förändras. Nu samlar Barnfonden röster från barn och unga över hela världen – och tar med dem till några av de viktigaste klimatmötena under året.

Klimatförändringarna hotar barns rättigheter

Klimatförändringarnas effekter såsom kraftigare bränder, översvämning och torka påverkar många barns möjlighet att få tillgång till sina rättigheter som rör allt från skola till rent vatten. Klimatförändringarna driver fattiga familjer i djupare fattigdom. Och vi kan se att det i sin tur leder till olika former av övergrepp och våld mot barn, exempelvis genom:

  • Barnarbete
  • Barnäktenskap
  • Graviditet för unga flickor
  • Farliga, långa vägar för mat och vatten

Detta har också stor inverkan på barns och ungas psykiska hälsa. Det gäller både för dem som är direkt drabbade av det mer extrema vädret och dem som inte är det. Lär dig mer om hur klimatförändringarna påverkar barn via länken:

Vi kan förändra det här

Tillsammans kan vi minska de negativa effekterna klimatförändringarna har på barns rättigheter! Ett första steg är att göra politiker och beslutsfattare medvetna om situationen och låta dem veta att vi bryr oss.

Stockholm +50 i juni 2022

I juni arrangerar FN ett möte i Stockholm där Sverige står som värd tillsammans med Kenya. Mötet heter Stockholm +50 och uppmärksammar FN:s första miljökonferens som ägde rum i Stockholm för 50 år sedan, 1972. Syftet med årets möte är att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.

Det är enkelt att delta

Du kan delta själv eller som grupp i ungdomsuppropet, det enda krav är att du är 14–24 år. Du deltar genom att:

  1. Läsa bladet om klimatförändringar  (mobilversion här) hur det påverkar barns rättigheter och leder till omständigheter som bidrar till en ökad otrygghet för barn.
  2. Göra ett plakat med ett budskap. Budskapet bör handla om hur klimatförändringarnas effekter påverkar barn.
  3. Ta en bild av plakatet.
  4. Skickar den till oss via registreringsformuläret.

En jury bestående av representanter från Malmös ungdomsråd och Tillsammans i Förening kommer välja ut 50 plakat som kommer visas upp under Stockholm +50 och andra viktiga klimatevent.

Anmäl dig senast 31 april

Genom att delta godkänner du att vi visar ditt plakat under olika klimatevent under 2022 och online. Du godkänner också att vi reproducerar ditt plakat om kvalitén på bilden är för dålig för utskrift. Syftet är framföra ungas röst till politiker, beslutsfattare och allmänheten. Vi ber dig även fylla i ditt namn och ålder så att vi kan förmedla vem som gjort plakatet. Av säkerhetsskäl kommer vi bara skriva förnamn, ålder och land när plakaten ställs ut. Läs mer om vår barnskyddspolicy.

Sista anmälningsdag är 31 april. Om du har några frågor, hör av dig till sofia.jung@barnfonden.se

Stort lycka till!