I Indien med barnen i fokus

Indien är ett land, men kan närmast beskrivas som en hel kontinent. Kontrasterna är enorma, liksom landets yta och befolkning. Barnfondens samarbetar med ChildFund Indien som har verkat i stora delar av landet sedan 1951.

Ett kastsystem som lever kvar

I Indien bor fler barn är någon annanstans i världen och barn under 18 år representerar hela 37 procent av befolkningen. 40 procent av dem lever under såbara och utsatta förhållanden. Kastsystemet är idag olagligt men lever kvar och miljontals daliter – de som står helt utanför kastsystemet – är marginaliserade, diskriminerade och utstötta från samhället.

Bli fadder till ett barn i Indien

Medelinkomstland med omfattande fattigdom

De senaste två decennierna har tillväxten i Indien accelererat och landet är en av världens största ekonomier. Men trots att Indien idag är ett medelinkomstland lever nära 30 procent av befolkningen under fattigdomsgränsen – det motsvarar fler än 372 miljoner människor.

Trots snabb utveckling är det många traditioner och beteenden som förändras i långsam takt. Barnarbete, barnäktenskap, könsbaserat våld och trafficking är stora utmaningar i dagens Indien.

Enligt FN är det över 250 miljoner barn i världen som inte går i skolan – trots att alla barn har rätt att gå grundskolan. Den vanligaste orsaken är fattigdom.

Alla barns rätt till utbildning

Barnfonden fokuserar på alla barns rätt till trygghet och skydd. Vi arbetar också aktivt för att fler barn ska få tillgång till utbildning – även barn på landsbygden där det kan vara långt till närmaste skola. Barn i fattiga områden, oavsett om de är i storstaden eller på landsbygden, saknar det basala för att kunna nå sin fulla potential.

Läs- och skrivkunnigheten i Indien har ökat i takt och fler barn går i skolan. Trots en förbättring är det fortfarande många barn som inte får ta del av sin rätt att gå skolan. Brist på behöriga lärare är också ett problem och därmed kvaliteten på utbildningen.

Det är framför allt barn på landsbygden som många barn inte börjar i grundskolan eller hoppar av i förtid. I delstaten Rajasthan är många familjer beroende av jordbruk och de får ofta flytta runt dit arbeten finns. De har ofta svårt att stanna kvar på samma plats under lång tid och det gör att barnens skolgång blir lidande. Ibland är det också de långa avstånden på indiska landsbygden som hindrar barn från att överhuvudtaget ta sig till skolan.

Barnäktenskap en djupt rotad tradition

40 procent av alla barnäktenskap i världen har ingåtts i Indien, enligt Unicef:s rapport State of the World´s Childen 2016. Martina Hibell är programchef på Barnfonden och hon förklarar varför barnäktenskap är en helhetsfråga:

– Det händer att flickor lovas bort redan innan de är födda och vi ser att det finns djupt rotade traditioner bakom varje barnäktenskap. Vi behöver arbeta med helheten för att förändra beteenden och därför fokuserar vi på tjejers rätt till utbildning samtidigt som vi bekämpar fattigdom och stärker skyddsnäten som finns runtomkring flickorna.

Läs också:

Barnfondens arbete mot barnäktenskap
Nydanande lärocenter i indiska Kotra

Bli fadder till ett barn i Indien