Bidra till viktig kunskap

Skriv ditt gymnasiearbete om kopplingen mellan klimatförändringar och våld mot barn

 

Länken mellan klimatförändringar och våld mot barn är inte alltid självklar: Hur leder global uppvärmning till barnarbete, barnäktenskap, könsstympning och att barn utsätts för sexuella övergrepp? Svaret är att det handlar om en lång rad kedjeeffekter och komplexa samband. Samband vi behöver mer kunskap om så att vi kan bli bättre på att förhindra våld mot barn.

Det är först på senare tid man i större utsträckning börjat uppmärksamma kopplingen mellan klimatförändringar och ökad förekomst av våld mot barn. Det finns ett stort behov av djupare kunskap om och bredare kommunikation kring denna koppling. Och här kan du bidra!

Nu erbjuder Barnfonden dig som vill skriva om ämnet samarbete och stöd:

  • Du får möjlighet att intervjua experter här på Barnfonden och vi svarar på just dina frågor.
  • Vi hjälper dig med en djupdykning i ämnet.
  • Vi hjälper dig med att hitta relevant material. Längre ner på sidan har vi samlat länkar som är användbara om du vill undersöka eller lära dig mer om ämnet.

Den 1 oktober anordnar Barnfonden en träff för ungdomar. Det är en förberedelse inför att samma personer senare under året ska kunna diskutera frågan om klimatförändringar och barns rättigheter med beslutsfattare. Man behöver inte delta bara för att man skriver om ämnet, men det är ett bra tillfälle att introduceras till sambandet och sätta sig in ännu mer i frågan – och göra skillnad.

 

Om det här låter som ett intressant koncept för ditt gymnasiearbete:

  1. Skriv ett mejl till therese.hartman@barnfonden.se med ämnet ”Gymnasiearbete” och berätta att du är intresserad och vill veta mer.
  2. Titta på materialet via länkarna nedan och fundera på hur du skulle kunna tänka dig att angripa frågan.
  3. Formulera din frågeställning. Ämnet är brett och har många olika infallsvinklar, så välj en som tilltalar dig.
  4. Börja skriva och kontakta oss igen när du vill boka in en fysisk eller digital träff under hösten.

Vi ser fram emot att höra från dig! Och när du är klar med uppsatsen vill vi på Barnfonden så klart mer än gärna läsa och lära av ditt arbete!

Om Barnfonden

Barnfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden barnrättsorganisation som grundades i Malmö 1991. Vi är medlem i det globala nätverket ChildFund Alliance och arbetar med att stärka barns rättigheter och trygghet i en föränderlig värld. I samarbete med barn, familjer och andra viktiga aktörer verkar vi för positiv samhällsförändring med barns rättigheter, miljö, klimat, jämställdhet och inkludering i fokus.