Flickor i fokus

Vi arbetar med alla barn, men samtidigt tar vi alltid hänsyn till den särskilda utsatthet som flickor har. Barnfondens arbete med jämlikhet involverar inte bara flickor och pojkar, utan hela samhällen. Ett av många exempel på detta är alla de tjejklubbar vi stödjer. De är viktiga forum där tjejer driver utvecklingen och där de arbetar aktivt med sina rättigheter. Tjejklubbarna är främst för tjejer, men även pojkar involveras i aktiviteterna för att förändringen ska nå brett och bli hållbar.

Därför är toaletter så viktiga

De insatser vi gör påverkar pojkar och flickor på olika sätt. Toaletter är ett tydligt exempel på detta. När vi bygger toaletter på skolor gynnar det alla barn, men en toalett gör ännu större skillnad för flickorna. En toalett gör att de kan stanna i skolan även när de har mens. En toalett gör också att risken för övergrepp mot flickor minskar eftersom de slipper gå undan till avsides platser som kan medföra risker.

Eftersom vi arbetar i samma områden under lång tid har vi möjlighet att gå på djupet och arbeta långsiktigt. Det är en viktig faktor när det handlar om att förändra attityder och synen på jämställdhet.

En skola för alla

Flickors utbildning prioriteras inte på samma sätt som pojkars och de hoppar oftare av skolan i förtid. Vanliga anledningar till avhoppen är tonårsgraviditet, giftermål eller att de behöver hjälpa till med försörjningen hemma. Mens är också en anledning till att flickor hoppar av skolan och just därför arbetar vi med att göra miljön på skolor anpassad för alla. Fler toaletter är ett sätt att få flickor att gå klart skolan.

Vi bygger motståndskraft

Vid naturkatastrofer är barnen de allra mest sårbara och de som drabbas hårdast. Det är oftast flickors uppgift att hämta vatten och när det är torka blir sträckan längre att gå. Det påverkar direkt deras skolgång. Även pojkar tas ur skolan när katastrofer slår till, men när föräldrarna måste resa för att få jobb på annan ort är det i första hand flickorna som får stanna hemma från skolan och se efter boskap och yngre syskon.

På Barnfonden arbetar vi med att minska de negativa effekterna av naturkatastrofer. En viktig del är att både vuxna och barn blir medvetna hur de kan drabbas och vad de kan göra för att minska riskerna. Och precis som i allt vårt arbete för flickor måste vi arbeta med alla – vuxna och barn, flickor och pojkar, myndigheter och lokalbefolkning – för att få till en förändring som varar över tid.

Läs mer om hur vi arbetar med jämställdhet:

Ladda ned ChildFund Alliance Gender Equality Position Paper