En modern tygbinda

Många tjejer tvingas stanna hemma från skolan när de har mens. Ofta leder det till att de missar så mycket av sin utbildning att de hoppar av i förtid. Toaletter på skolor är ett sätt att få tjejer att stanna kvar i skolan  – och förstås är det även viktigt med mensskydd.  Att ha tillgång till mensskydd är långt ifrån en självklarhet för alla tjejer. Det är här den återanvändbara bindan spelar en stor roll. I vår gåvoshop kan du köpa tygbindor som bidrar till att öka flickors frihet. 

Köp en tygbinda i Barnfondens gåvoshop

En tvättbar binda i tyg kan förändra ett liv. Det låter stort och det är precis vad det är. Att mensskydd är en bristvara i många delar av världen påverkar flickors och kvinnors dagliga liv. I Barnfondens projekt med tygbindor tillverkar tjejer själva bindor som de säljer vidare på den lokala marknaden.

Tygbindor gör flickor friare och ger dem större möjlighet att delta på lika villkor.

Bra för ekonomin och bra för miljön

I vårt projekt i Meki i Etiopien arbetar vi med att involvera ungdomar i vad vi kallar inkomstgenererande aktiviteter. De har själva fått undersöka vad som efterfrågas på marknaden och tygbindor är en sådan produkt. Den återanvändbara tygbindan gör att fler tjejer har råd att använda mensskydd. Engångsbindor är för dyra och sällan ett alternativ för invånarna här. Bindorna tillverkas av tjejer i Meki och som en del i projektet säljer de vidare bindorna på den lokala marknaden och får på så sätt en liten inkomst.

Tygbinda, är inte det gammaldags?

Tvärtom, menar vi. Tygbindan är miljövänlig, ekonomisk och materialet är snällt mot huden. På Barnfonden är vi är måna om att utvecklingen ska komma inifrån. Innan vi startade vårt projekt med tygbindor i Etiopien undersökte vi efterfrågan och tjejerna har själva fått välja inriktning inom själva projektet.

Tygbindan är ett bra alternativ eftersom den är lätt att göra ren och för att den kan återanvändas. Menskopp är ett annat återanvändbart mensskydd som vi på Barnfonden är väldigt positiva till.  En viktig fördel med tygbindan är att den inte kräver samma tillgång till rent vatten som en menskopp gör. Alla tjejer kan inte heller använda menskopp, könsstympning är en orsak, och då är tygbindan ett bra alternativ.

Bindan som bryter menstabut

När du köper en tygbinda bidrar du till vårt projekt där tjejer tillsammans tillverkar tvättbara bindor. Det här är också ett viktigt forum för flickorna att prata om mens, hygien och sexuell hälsa. De här är ett sätt att bryta tabun som finns och att få tjejer att bli mer medvetna om sina rättigheter.

Köp en tygbinda i Barnfondens gåvoshop