Klimatfrågan i centrum för Barnfondens arbete

Vikten av att ha fokus på barns rättigheter när olika typer av kriser drabbar världen kan låta som en självklarhet, men inte sällan hamnar barn i skymundan när katastrofen slår till. I många av de länder vi arbetar är klimatförändringarna ett stort hot mot barns rättigheter. Av den anledningen står klimatfrågan i centrum för mycket av vårt arbete. 

Hur påverkar klimatförändringar barns rättigheter?

Återkommande torka, översvämningar, gräshoppsinvasioner och andra klimatkatastrofer gör att barn tas ur skolan för att arbeta, den ekonomiska utsatthet som familjerna upplever skapar stress hos föräldrar och risken för att utsättas för våld och utnyttjande ökar hos barnen.

För att stoppa detta måste vi arbeta på alla nivåer; hemmet ska vara en trygg och säker plats för barnet, liksom samhället och skolan. Och för att få till en förändring måste barnen känna till sina rättigheter och själva vara en del i utvecklingen. Därtill krävs att vi arbetar för att förebygga katastrofer och öka beredskapen i områden som ofta drabbas av klimatförändring och klimatkatastrofer.

Nödhjälp och akutinsatser, men också förebyggande arbete

Istället för att endast fokusera på nödhjälp och åtgärder efter en klimatkatastrof måste vi även lägga fokus på vilka preventiva åtgärder som hade kunnat göras långt tidigare och på så sätt förebygga ödesdigra konsekvenser av klimatkatastrofer. Vi som är en barnrättsorganisation är skyldiga att nå ut med information, väl underbyggd i fakta, kring hur barns rättigheter kan kopplas till klimatkatastrofer och lyfta vikten av förebyggande insatser som gör såväl samhällen som invånare bättre rustade för framtida klimatkatastrofer.

Vi måste förebygga det vi kan och förbereda oss för resten.

Påverkansarbetet i Sverige viktigt

I Sverige bedriver Barnfonden ett påverkansarbete för att öka kunskapen om barns utsatthet i samband med just klimatförändringar och katastrofer. Det går ut på att ge människor kunskapen som krävs för att mobilisera och engagera sig för att tillsammans skapa förändring. Klimatkrisen utgör ett grundläggande hot för barns rätt till trygghet och skydd och därför är det viktigt att göra vad vi kan för att bromsa krisen och förbereda oss på vad som är på väg.

Privatpersoners, företags och hela samhällets engagemang i Sverige är avgörande för vår möjlighet att som organisation arbeta långsiktigt med fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Kopplingen mellan just klimatförändringar och barns rätt till trygghet och skydd tycker vi inte uppmärksammas tillräckligt och därför måste vi lägga fokus på det.

Ingen har missat hur Greta Thunbergs skolstrejk bidragit till att öka trycket på beslutsfattare om klimatet och en hållbar framtid. Likaså behöver vi allmänhetens hjälp för att se till att fokuset på barns rättigheter i ett föränderligt klimat inte glöms bort.

Hur kan du vara med och bidra?

För att öka medvetandet om hur klimatförändringarna påverkar barns rättigheter behöver vi din hjälp att sprida våra budskap. Du kan bidra genom att dela våra inlägg på sociala medier, länka till den här sidan i egna inlägg eller prata med vänner och bekanta – kort och gott, höja rösten för barns rättigheter i ett föränderligt klimat.

Och glöm inte att dela denna sida på dina sociala medier – ett första steg till förändring!