Hållbara och klimatsmarta samhällen i Bangladesh

Bangladesh är ett av världens mest klimatutsatta länder med återkommande och kraftfulla naturkatastrofer som översvämningar, cykloner och försenade regnperioder. Barnfondens projekt Yes4Eco har som mål att skapa hållbara samhällen genom att ge ungdomar möjlighet att utforma och leda initiativ för anpassning till, och begränsning av, klimatförändringar. 

Bangladesh är ett av världens mest klimatutsatta länder

Bangladesh är ett av världens mest klimatutsatta länder med återkommande och kraftfulla naturkatastrofer som översvämningar, cykloner och försenade regnperioder. En stor del av befolkningen försörjer sig genom småskaliga jordbruk, men klimatförändringarnas effekter leder till minskade och förstörda skördar. Det gör att många tvingas lämna sina hem för att hitta alternativa inkomster. År 2050 beräknas en av sju personer i Bangladesh vara klimatflyktingar. Ett av tre barn i landet, hela 20 miljoner, påverkas dagligen av klimatförändringarna.

Ungdomar utformar initiativ för klimatanpassning

Barnfondens projekt Yes4Eco, Youth Environmental Stewardship for Eco-Friendly Communities, har som mål att skapa hållbara samhällen genom att ge ungdomar möjlighet att utforma och leda initiativ för anpassning till, och begränsning av, klimatförändringar. Vi arbetar primärt med sex ungdomsklubbar i södra delen av landet, i områden som är extra utsatta och sårbara för klimatförändringar. Klubbarna består sammanlagt av 180 tonåringar, hälften pojkar och hälften flickor, från olika delar av samhället, och leds av ungdomarna själva. Deltagarna får utbildning och resurser till att själva stärka sin kapacitet för mobilisering och påverkan. I projektet involveras även lärare, familjer och lokala myndigheter.

Finansieras bland annat av Svenska Postkodstiftelsen

Projektet genomförs bland annat genom bidrag från Svenska Postkodstiftelsen.
Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort, särskilt för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Att tillvarata unga personers förmågor och initiativ är en viktig drivkraft för utveckling. Vi är därför mycket glada över att stötta Barnfonden som vill stärka unga i Bangladesh att delta i och visa vägen i kampen mot klimatförändringar. Det ska bli väldigt intressant att se vad detta projekt kan leda till, säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen.

Exempel på vad projektet kommer att bidra till

  • Förbättrad kunskap och ökad medvetenhet kring klimatförändringar, biologisk mångfald, miljö och barns rättigheter.
  • Ökad motståndskraft och anpassningsförmåga till ett föränderligt klimat.
  • Genomförande av ett antal olika åtgärder som hjälper till att minska koldioxidavtrycket.
  • Stärkt kapacitet hos ungdomar att påverka och implementera klimatanpassning och miljövård i sina lokalsamhällen.

Kort om projektet

  • Startar i juni 2023 och pågår i två år.
  • I projektet når vi 2820 personer direkt, och cirka 10 000 personer indirekt.
  • Projektet bidrar till att uppnå FN:s globala mål nr 1: Ingen fattigdom, nr 5: Jämställdhet, nr 13: Bekämpa klimatförändringarna, nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald och nr 16.2: Skydda barn mot övergrepp, utnyttjande, människohandel och våld.
  • Projektledare på Barnfonden är programhandläggare Anna-Maria Romberg.
  • Projektet finansieras genom bidrag från Postkodstiftelsen och Barnfondens månadsgivare och sker i samarbete med vår spanska systerorganisation Educo.