Ayana, 12 år, går i tredje klass. Hennes klassrum förstördes i den pågående konflikten i norra Etiopien.

Utbildning och återhämtning för barn i konfliktdrabbade Etiopien

Mer än 20 miljoner människor i Etiopien behöver humanitär hjälp och skydd efter två år av väpnade konflikter i norra delen av landet. Ungefär 5,8 miljoner människor är på flykt och nära hälften av dem är barn.

Barnfondens projekt syftar till att barn som drabbats av konflikterna ska få möjlighet att återgå till skolan och få det stöd och hjälp de behöver för återhämtning. Alla barn har rätt att leva ett liv fritt från våld, utnyttjande och övergrepp som kan skada deras hälsa och utveckling. En återgång till normala rutiner är en av de viktigaste nycklarna till stabilitet, struktur och läkning.

Några exempel på aktiviteter

  • Renovering och upprustning av tio skolor.
  • Etablering av skolträdgårdar.
  • Möjliggöra tillgång till rent vatten på skolorna.
  • Skapa platser för lek.
  • Ekonomiskt och psykosocialt stöd till familjer så att barn kan börja skolan eller återuppta sin skolgång igen.

Kort om projektet:

  • Projektet löper från juli 2023 till december 2024.
  • Det genomförs tillsammans med ChildFund Etiopien och finansieras med stöd från Radiohjälpen.
  • Projektet genomförs i Raya Kobo Woreda, Amhara-regionen, och kommer att nå 8 000 barn, samt deras familjer, lärare, lokalbefolkning, och lokala myndigheter. Totalt förväntas projektet nå ca 40 000 personer.