Barnfokuserat klimatprojekt i Kenya och Etiopien

I många afrikanska länder ses klimatförändringarna fortfarande som något som bara påverkar familjers försörjning. Men klimatförändringarna har större inverkan än så. Inte minst påverkar de möjligheten att upprätthålla och stärka barns rättigheter. Bland annat rätten att gå i skola, att ha bra förutsättningar för en god hälsa, att kunna äta sig mätta, dricka rent vatten och få växa upp i en trygg miljö där de kan utvecklas och må bra.

I projektet Pamoja, som betyder ”tillsammans” på kiswahili, arbetar vi i Kenya och Etiopien tillsammans med fyra lokala organisationer och två av våra partners på nationell nivå. Tillsammans kommer vi att genomföra lokala projekt med fokus på medborgarledd och barnfokuserad motståndskraft mot klimatförändringar. Barn, ungdomar och familjer i området kommer att involveras och göras delaktiga för att själva få möjlighet att påverka sina livsvillkor och sin framtid.

Några exempel på aktiviteter:

  • Lokala partners kommer att involvera barn och ungdomar i till exempel skolklubbar eller lokalsamhället och stötta deras utveckling så att de själva kan driva påverkansarbete gällande klimatfrågor.
  • Barnen och ungdomarna kommer själva att få identifiera frågor som de anser viktiga.
  • De kommer att få utbildning i klimatfrågor, barns rättigheter, påverkansarbete.

Kort om projektet

  • Startar i april 2023 och pågår i tre år.
  • Förväntas nå 13 354 personer direkt, och 1,7 miljoner indirekt.
  • Genomförs tillsammans med Aynage Child & Family Development Organisation (AFCDO), Dugda Child & Family Charitable Organisation (DCFCO), Emali Dedicated Children’s Agency (EDCA), Pioneer Child Development Programme, ChildFund Kenya, ChildFund Ethiopia.
  • Projektet finansieras med stöd från Forum Civ och Barnfondens månadsgivare.