Barnfokuserat klimatprojekt i Kenya och Etiopien

I många afrikanska länder ses klimatförändringarna fortfarande som något som bara påverkar familjers försörjning, men klimatkrisen påverkar så mycket mer, framför allt barns rättigheter. Bland annat deras rätt att gå i skolan, deras hälsa, möjlighet att äta sig mätta och förutsättningar att växa upp i en trygg miljö där de kan utvecklas och må bra.

I projektet Pamoja, som betyder ”tillsammans” på kiswahili, arbetar vi tillsammans med fyra lokala organisationer, och två av våra partners på nationell nivå, i Kenya och Etiopien. Tillsammans kommer vi att genomföra lokala projekt med fokus på medborgarledd och barnfokuserad motståndskraft mot klimatförändringar. Barn, ungdomar och familjer i området kommer att involveras och göras delaktiga för att själva få möjlighet att påverka sina livsvillkor och sin framtid.

Några exempel på aktiviteter:

  • Lokala partners kommer att involvera barn och ungdomar i till exempel skolklubbar eller lokalsamhället och stötta deras utveckling så att de själva kan driva påverkansarbete gällande klimatfrågor.
  • Barnen och ungdomarna kommer själva att få identifiera frågor som de anser viktiga.
  • De kommer att få utbildning i klimatfrågor, barns rättigheter, påverkansarbete.

Kort om projektet

  • Startar i april 2023 och pågår i tre år.
  • Förväntas nå 13 354 personer direkt, och 1,7 miljoner indirekt.
  • Genomförs tillsammans med Aynage Child & Family Development Organisation (AFCDO), Dugda Child & Family Charitable Organisation (DCFCO), Emali Dedicated Children’s Agency (EDCA), Pioneer Child Development Programme, ChildFund Kenya, ChildFund Ethiopia.
  • Projektet finansieras med stöd från Forum Civ och Barnfondens månadsgivare.