Köpvillkor Swish

Betalning

Betalning görs med swish i samband med beställningen.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra köp inom 14 dagar. Kontakta Barnfonden för återköp.

Swish och skattereduktion

Gåvor till Barnfonden är berättigade till skattereduktion, om de uppfyller vissa villkor. Vid köp genom swish frågar vi ofta inte om andra personuppgifter än telefonnummer och mejladress, varför vi inte alltid har möjlighet att räkna in dessa gåvor i den totalsumma man får skattereduktion på (för detta krävs ett personnummer).  Om det är viktigt för dig att gåvan räknas in i det skattereduktionsgrundande beloppet, kontakta Barnfonden via telefon 040 – 12 18 85 eller mejl info@barnfonden.se efter ditt köp så hjälper vi dig.

Hur din gåva används

Barnfonden förbehåller sig rätten att använda dina gåvopengar till annan men liknande gåva om vi har fått in tillräckligt med pengar till den insats vi gör inom ramen för den specifika gåvoprodukt du har köpt. Om vi exempelvis har fått in tillräckligt med pengar för att täcka behovet av en specifik akutinsats så kan din gåva istället användas till andra insatser inom området akutinsatser.

Barnfonden och Personuppgiftslagen

De personuppgifter du lämnar lagras i vår databas för att vi ska kunna kontakta dig och ge dig information om Barnfonden. Vi värnar om din integritet och din rätt till skyddad information. De uppgifter vi lagrar används endast för internt bruk i samband med information om Barnfonden.

Du kan när som helst kontakta oss och få ett utdrag på de uppgifter vi har lagrat om dig. Du kan även begära att bli borttagen ur vår databas när du så önskar.