Vi kallar det fadderkompis!

En vänskap som kan förändra liv.
Att bli fadderkompis väcker nyfikenhet hos barnen, samtidigt som det öppnar upp deras värld. Det ger också dig som förälder en naturlig ingång att prata om barns olika förutsättningar.

För 250 kronor per månad* ger du fler barn i världen en trygg uppväxt och en bättre framtid. 
*Från och med 1 januari 2020 kan du få upp till 1 500 kronor i skattereduktion per år för gåvor du gett till Barnfonden. Det innebär för dig som fadder att månadsbidraget i praktiken blir betydligt lägre än 250 kr. Läs mer.

”Jag tycker det är viktigt att hjälpa till så att alla vi barn i världen kan få möjlighet att gå i skolan och få en bra utbildning. Då kan vi förändra världen tillsammans! Jag har alltid rent vatten hemma, men i Kambodja där Bun bor kämpar familjerna för att få tag på rent vatten. Vi har allt som behövs, men många barn har inte det.”

 Adam, 12 år, fadderkompis med Bun i Kambodja 

”Adam och Bun har varit fadderkompisar sedan de var fem år. Jag tror att barnens förståelse för världen vidgas när att de får se den genom ett annat barns ögon. Då blir det utifrån deras egna förutsättningar, i stället för att en vuxen förklarar.”

 Åsa-Maria Petersson, mamma till Adam 12 år

“Att lära känna någon i en annan del av världen betyder mycket för mig. Det hjälper mig att förstå en ny kultur, annat sätt att leva och jag får dela med mig av hur mitt liv ser ut. Dessutom får jag lära känna en ny vän. Att skriva brev hjälper mig att bli bättre på att läsa och skriva.”

Bun 12 år, fadderkompis med Adam

 

Så här fungerar fadderskapet

Det personliga fadderskapet innebär kontakt och utbyte med människor i en annan del av världen. Vi ser hur det skapar en ökad förståelse och en vilja att vara med och förändra. Att vara fadder ger insikter och kunskap om barns liv runt om i världen och om den egna möjligheten att påverka detta liv till det bättre. Som fadder förändrar du liv. Ditt fadderbarns och kanske ditt eget.

Första stegen i ditt fadderskap

Du kan välja om du vill bli fadder till en flicka eller en pojke, vilket land barnet ska komma från och om du vill blir fadder till ett lite yngre eller äldre barn. Vill du att Barnfonden väljer går det förstås också bra.

Efter ett par dagar får du hem ett välkomstpaket med information om ditt fadderbarn. Du får ett foto på barnet, information om familjen och om projektområdet. Om du inte valde autogiro när du anmälde dig som fadder kan du nu välja om du vill betala via autogiro eller via plusgiro.

När din första betalning har kommit in till oss och överförts till ditt fadderbarns projektområde, är fadderskapet igång på riktigt. Snart får du välkomstbrev från både landkontoret, projektpersonalen och ditt fadderbarn. Du kan nu börja skriva brev själv och skicka en personlig gåva om du vill det.

Du väljer själv hur länge du vill vara fadder till ett barn. Ditt stöd är inte bindande.

Läs mer om hur länge ett fadderskap pågår.

Att vara fadder i Barnfonden är stort. Jag har själv varit det i många år och vet vilken glädje det är att kunna hjälpa ett barn – och samtidigt stödja ett helt samhälle.

Jag tror på Barnfondens grundtanke; för att kunna hjälpa ett barn till ett bättre liv måste hela samhället kring barnet förändras.

Det är därför det är så härligt när jag får brev från mitt fadderbarn där hon berättar om att skolan har fått nya bänkar eller att hälsocentret har fått en ny våg. Då vet jag att jag inte bara hjälper till att förändra världen för mitt fadderbarn – utan att jag hjälper henne att förändra hela den värld vi alla lever i. Det är stort. Bli fadder du också!

Hälsningar,

Lena Endre

Vi ser alltid till helheten

Helheten finns med i allt vi på Barnfonden gör. Våra fokusområden är hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd, och vi vet alla delar är beroende av varandra. När vi ser till helheten blir våra insatser effektiva och långsiktigt hållbara. Barnen och ungdomarna får en så stabil grund som möjligt att stå på inför sitt fortsatta liv.

Vill du veta mer om vilka typer av insatser vi gör beroende på fadderbarnets ålder? Läs mer om hur vi följer fadderbarnets utveckling.

Just nu behöver vi faddrar till barn i Bolivia, Kenya, Uganda, Etiopien, Indien och Kambodja.

Du stödjer hela samhället

Ditt fadderbarn är i fokus. Men ditt stöd betyder mycket mer än så. Barnfonden arbetar för att hela det lokala samhället ska utvecklas. För att ditt fadderbarn ska må bra och ha en bättre framtid måste samhället runt omkring också förändras.

En personlig relation

Som fadder har du möjlighet att få en personlig relation med ditt fadderbarn, familjen och hela området där de bor. Du kan hålla kontakt genom att brevväxla och vill du finns det möjlighet att besöka ditt fadderbarn. Du ser hur pengarna når fram och gör verklig nytta.

Det här får du som fadder:

  • Ett foto på ditt fadderbarn och du får veta lite mer om barnets och familjens situation och hur deras liv ser ut.
  • En beskrivning av det lokala projekt som familjen deltar i. Här kan du läsa vad fadderbidragen används till i just ditt projekt.
  • En gång om året får du en rapport som berättar hur ditt fadderbarn har det, om projektets arbete och om de förändringar som skett i området.
  • Du får Barnfondens faddertidning och vårt nyhetsbrev via e-post.
  • Du kan också brevväxla med ditt fadderbarn och på så sätt lära känna både barnet och familjen bättre. Många faddrar besöker sina fadderbarn och vi hjälper till att arrangera mötet.

Och framförallt – du får möjlighet till kontakt med ett barn, en familj och ett område i en annan del av världen. En kontakt som ofta utvecklas till en långvarig, nära och personlig relation.

Bli fadder idag!

Vill du ge bort ett fadderskap i present? Kontakta oss per telefon eller mejl så hjälper vi dig.