Bli fadder genom Barnfonden!

För 250 kronor per månad ger du fler barn god hälsa, en trygg uppväxt och en bättre framtid.

I nästa steg fyller du i dina betaluppgifter.