Fokus: Stoppa våld mot barn

Barnfonden arbetar för mer trygghet för barn och fler barnskratt i världen.

Vad betyder det att ni har en kampanj?

En kampanj innebär att vi under en begränsad period uppmärksammar en särskild del av vårt arbete. I det här fallet är det våld mot barn. Vi lyfter det här temat på flera sätt och i olika kanaler; på vår hemsida, i nyhetsbrev, på sociala medier, i tidningsannonser och i Tv-reklam.

Anledningen till att vi har en kampanj är för att vi vill att fler ska känna till det arbete Barnfonden gör globalt för att stoppa våld mot barn. Vi behöver allt stöd vi kan få för att fortsätta vårt långsiktiga arbete med att förhindra att barn blir utsatta för våld och övergrepp – för alla barn har rätt till trygghet och skydd!

Vad går pengarna till?

Vi samlar in pengar som går till våra projekt där vi arbetar med att stoppa våld mot barn (läs mer om några exempel i nästa fråga). Vi har 90-konto som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och det går bra att läsa mer om hur vi samlar in och redovisar vår ekonomi på: www.barnfonden.se/ekonomi
Vi har samma krav på oss för insamlade medel, även för pengar vi samlar in via Swish.

Barnfonden kontrollerar noga varje projekt vi stödjer och vi kräver både redovisning och återrapportering av alla insatser vi är delaktiga i.

I vilka projekt arbetar ni mot våld?

Barns rätt till trygghet och skydd finns med i allt vårt arbete. Vi driver just nu 20 projekt utöver våra fadderprogram. Fyra av dessa projekt är särskilt inriktade på att stoppa våld och övergrepp mot barn.

  • Projekt för att stoppa våld i Oruro, Bolivia

I samarbete med Världens Barn driver Barnfonden ett projekt för att bryta den våldsspiral som är en del av många barns vardag. Vi arbetar tillsammans med ungdomar för att bryta våldsspiralen. Till exempel får eleverna leka, tävla och göra samarbetsövningar – och därefter reflektera tillsammans som en del av gymnastikundervisningen. Vi fokuserar på bemötande, konfliktlösning, övergrepp i skolan och mobbning. Och så klart att lära ut hur vi löser konflikter utan att ta till våld. Samtidigt arbetar vi med lärare och föräldrar för att de ska förstå hur olika former av våld påverkar barn, och ger dem konkreta verktyg för sunda och konstruktiva relationer med barn och ungdomar. Vi kan tydligt se en effekt av vårt arbete mot våld i Oruro. Det är lugnare nu i området och färre gäng.

För mer information: https://barnfonden.se/gymnastiklarare-centrala-i-vart-nya-projekt/

  • Projekt mot könsstympning i Etiopien

I Barnfondens arbete med att förändra synen på könsstympning, barnäktenskap och flickors rätt till utbildning ser vi att attityderna måste ändras i hela samhället. I Siltie i centrala Etiopien där Barnfonden har arbetat mot könsstympning och andra skadliga traditionella sedvänjor i flera år har andelen flickor som säger att de blivit omskurna minskat från 81 till 57 procent. Nu vill bara fem procent av föräldrarna att deras döttrar ska könsstympas och det är en stor minskning från den tidigare siffran på 46 procent. Just nu driver vi ett liknande projekt mot könsstympning och andra skadliga sedvänjor i Siraro.

För mer information: https://barnfonden.se/vart-arbete/stoppa-konsstympning/

  • Projekt mot trafficking i Burkina Faso

Burkina Faso är ett av världens fattigaste länder och Boucle de Mouhoun-regionen är en av de platser där flest flickor utsätts för trafficking och sexuellt utnyttjande. I det här området driver Barnfonden ett projekt med fokus på att stärka flickors rätt till trygghet och skydd – och därigenom motverka att de utsätts för sextrafficking.

För mer information: https://barnfonden.se/foretag/stod-vart-arbete-mot-sextrafficking/

  • Projekt mot trafficking i Kambodja

I ett nystartat pilotprojekt i Romeas Heak-distriktet i Kambodja arbetar vi med att förebygga trafficking och otrygg migration. Många barn och unga i det här området har utsatts eller riskerar att utsättas för trafficking, otrygg migration eller övergrepp. Vi fokuserar på att stärka de strukturer som finns i samhället för att barn och unga ska växa upp i en trygg miljö. I projektet arbetar vi tillsammans med ungdomar för att sprida och höja kunskapen om riskerna som finns i deras närmiljö. Vi arbetar även med de som fallit offer för otrygg migration, trafficking eller andra övergrepp för att de ska få stöd och kunna komma tillbaka in i samhället igen. I vissa fall behöver barn och familjer flytta och då är det bra att veta vad de kan göra för att migrationen ska bli så trygg och bra som det går.

Varför fokuserar ni på barnskratt?

Barnskratt är en metafor för barn som mår bra. Det är just därför vi vill höja barnskrattet och allt det hopp ett barnskratt förmedlar. Barn över hela världens utsätts för våld – i hemmet, i skolan och på gatan. Att göra insatser för att förebygga och stoppa våld mot barn är ett av de viktigaste uppdragen vi som organisation har. Vi arbetar för att skapa en miljö för barn där det finns förutsättningar att utvecklas och där barnen kan nå sin fulla potential. En miljö och ett liv där det finns plats för skratt.

Vi vet samtidigt att våldet långt ifrån alltid syns på utsidan. Vi arbetar därför för att stoppa fysiskt våld liksom psykiskt och sexuellt våld. Ett barn som ler och skrattar, behöver nödvändigtvis inte må bra. Barn reagerar och agerar olika på våld och vi måste verka för en miljö där alla känslor tillåts. Här har vi valt att låta barnskrattet vara i fokus, för vi tror på att världen behöver mer barnskratt.

Varför lägger ni pengar på Tv-reklam och annonser?

I Sverige finns 431 aktiva organisationer med 90-konton. Vi är många som gör viktiga insatser och det är inte alltid lätt som givare att skilja oss åt. För att synas och för att överhuvudtaget vara ett alternativ behöver vi lägga medel på kommunikation, annonsering och reklam. Vi redovisar tydligt i vår årsredovisning hur vi fördelar våra insamlade medel.

Vi väljer att lyfta fram vårt arbete genom annonsering och reklam för att i slutändan kunna nå fram till fler barn och deras familjer. Vi vill vara ett alternativ för alla som vill bidra till en organisation som arbetar långsiktigt och med stark lokal förankring. Det gör vi på Barnfonden samtidigt som vi alltid utgår från helheten när vi arbetar med hälsa, utbildning, försörjning och barns rätt till trygghet och skydd. Detta är faktorer som bidrar till att många väljer att stödja Barnfonden och att många givare stannar under väldigt lång tid.

Barnen som ni visar på TV och i annonser, har ni godkännande från dem och deras föräldrar?

Ja, vi har godkännande från både barnen och deras föräldrar.

Varför väljer ni att fokusera på att stoppa våld mot barn?

Barn över hela världen utsätts för våld, exploatering och utnyttjande. Det är barn i alla åldrar som drabbas och våldet finns inom alla kulturer, länder och religioner. Barn som lever i fattigdom är särskilt utsatta och skyddslösa.

När ett barn växer upp i en våldsam miljö är risken stor att barnet inte får del av viktiga, grundläggande rättigheter – som mat, tak över huvudet, hälso- och sjukvård och utbildning. Våld skadar barnets utveckling och gör det svårt att komma ut ur fattigdomscykeln.

Övergrepp kan vara fysiska, psykiska eller sexuella. Det rör sig om allt från våldsam bestraffning i ett klassrum till kvinnlig könsstympning och tvångsgiftermål. Exploatering av barn är ett brott mot barnkonventionen. Barn i alla åldrar utsätts för barnarbete, trafficking, sexturism, barnpornografi, barnprostitution och barnäktenskap.

Vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention och barns rätt till trygghet och skydd är grunden i allt vårt arbete.

Våld mot barn äventyrar barns utveckling, hälsa och utbildning. Det är ett globalt problem som leder till stort lidande och som innebär en mycket hög kostnad för samhället. FN:s globala mål för en hållbar utveckling inkluderar tydligt målet att få stopp på alla former av våld mot barn (delmål 16.2). Alla barn har samma rätt att känna sig trygga och säkra. Samma rätt att leka och utvecklas på sina egna villkor och att få lov att vara barn.

Hur vet ni att Barnfondens insatser för att stoppa våld gör skillnad?

Vi vet att våra insatser gör skillnad eftersom vi följer upp och mäter resultat på flera olika sätt, både under projektets gång och efteråt. Vi har också nära samarbete med aktörer som implementerar projekten och med de barn och ungdomar som de riktas till. Vi har nyligen varit i Bolivia och pratat med ungdomar i Oruro. De berättade själva berättar om hur stämningen på skolan deras förändrats sedan Barnfondens projekt mot våld startade.

Vi följer också upp att policyer kommer på plats och efterlevs, liksom att krav ställs från myndigheter på skolor. Det kan till exempel handla om hur många som har födelseattester och hur lätt det är att skaffa sig ett.

I vår effektrapport presenterar vi konkreta resultat och effekter av vårt arbete under året som gått. Läs Effektrapporten för 2017 och för tidigare år här